01 jun '22

Meer geluidshinder door vliegtuigen

2283
door Tina Deneyer
De gemeenten Machelen, Zaventem, Steenokkerzeel en Brussel-Stad zijn in 2021 het meest blootgesteld aan geluidshinder van Brussels Airport. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie naar de geluidsimpact van de luchthaven van Zaventem.

80% van de inwoners die ‘potentieel sterk gehinderd’ worden door opstijgende en landende vliegtuigen, woont in deze vier gemeenten. Kampenhout staat op de vijfde plaats. Uit de cijfers blijkt ook dat in 2021 51.119 mensen woonden in een zone waar de geluidsbelasting door de vliegtuigen 55 decibel of meer bedraagt, 12% meer dan in 2020. Veel heeft uiteraard te maken met het herstel van de luchtvaartsector nadat die in 2020 grotendeels stil lag door corona. Het aantal vliegbewegingen op Brussels Airport bedroeg vorig jaar bijna 119.000, ongeveer een kwart meer dan in 2020. Ter vergelijking: in 2019 werden er meer dan 234.000 vliegbewegingen geregistreerd.