01 apr '23

Luchthaven onder vuur

1316
door Tina Deneyer
Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel zijn zeer kritisch over de toekomstplannen van Brussels Airport. De luchthaven liet een ontwerp van milieueffectenrapport opstellen met het oog op de vernieuwing van de milieuvergunning. Tegen 2032 wordt een groei verwacht tot 32 miljoen passagiers per jaar en een verdubbeling van de vrachttrafiek tot 1 miljoen ton.

 ‘In het verleden hebben we altijd het economisch belang van de luchthaven erkend en gepleit voor een duurzame verankering’, klinkt het bij de burgemeesters van de vijf Noordrand-gemeenten. ‘Dat blijft vandaag nog altijd het geval. Maar de voorgestelde groeiplannen zijn onrealistisch en het sociaal en economisch draagvlak voor de luchthaven dreigt helemaal te verdwijnen als men aan die plannen vasthoudt. De nieuwe omgevingsvergunning moet het verderzetten van de huidige concentratie van de vluchten onmogelijk maken en opleggen dat er een eerlijke spreiding van de lawaaihinder komt. Dat kan bijvoorbeeld door het opleggen van maximale frequenties van overvliegen.’ Volgens de besturen gaat het ontwerp van het MER uit van onvolledige cijfers en minimaliseert het de uitdagingen voor het milieu en de overlast voor de omwonenden. Ook de gevolgen van de groei van Brussels Airport op het verkeer worden volgens de burgemeesters onderschat. Ze hebben dat duidelijk gemaakt in hun advies aan de Vlaamse overheid.

Ook Philippe Touwaide, de federale ombudsman van de luchthaven, is niet mals voor Brussels Airport. ‘De luchthaven van Zaventem legt al jaren de wetgeving naast zich neer’, stelt Touwaide in zijn analyse. ‘In de nieuwe milieuvergunning vanaf 2024 zou het passend zijn dat Brussels Airport eindelijk alle luchtvaartwetgeving op de letter volgt en zich niet langer gedraagt als een staat binnen een staat.’ Touwaide maant de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant aan om de luchthaven van Zaventem voortaan strenger te controleren. ‘De overheden moeten van Brussels Airport eisen dat er een geluidsmuur en een proefdraailoods worden gebouwd. Die vereisten stonden al in de eerste vergunning van 2004 en zijn nog altijd niet vervuld.’