01 mrt '20

Wat gaan we doen?

2707
door Tina Deneyer
Alle gemeenten uit de regio hebben hun verplichte budgettaire 'meerjarenplanning voor 2020-2025' ingediend. In zo’n plan moeten gemeentebesturen bepalen welke projecten ze de komende jaren willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen.

De documenten lezen niet bepaald als een roman, maar geven wel een goed beeld van de prioriteiten die gemeentebesturen vastleggen in hun beleid. In 2018 deden het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) en het Documentatiecentrum Vlaamse Rand daar nog een rondvraag naar bij de burgemeesters in hun onderzoek In de ban van de Rand.

‘Het feit dat we almaar vaker stilstaan in het verkeer vormt samen met het toenemende sluipverkeer het allergrootste knelpunt’, vertelde onderzoekster Ann Mares toen. ‘Die mobiliteit moet volgens de bevraagden absolute beleidsprioriteit krijgen. Uit de interviews met de burgemeesters blijkt opvallend genoeg dat ze weinig heil zien in het Gewestelijk Expresnet of het openbaar vervoer tout court. Alternatieven zoals fietssnelwegen kunnen op meer aanhang rekenen. Want de bussen staan ook stil.’

En wat blijkt uit de meerjarenplannen? Mobiliteit staat in zowat alle gemeenten van de Vlaamse Rand met stip op 1 in het prioriteitenlijstje. Op veel plaatsen gaat een flink stuk van het budget naast het onderhoud van wegen ook naar de aanleg van fiets- en voetpaden. Dat de belabberde mobiliteit in de regio een doorn in het oog is van heel wat bewoners bleek ook uit de bevolkingsenquêtes die her en der werden gehouden. En dat hebben de meeste gemeentebesturen blijkbaar goed begrepen. 

Ook klimaatmaatregelen komen in opvallend veel meerjarenplannen voor, al zijn de budgetten die daarvoor worden uitgetrokken een stuk kleiner dan die voor mobiliteit. Verbeter de wereld, begin bij jezelf, is voor de meeste gemeenten blijkbaar het credo op vlak van klimaat. Gemeentebesturen investeren de komende jaren op dat terrein vooral in openbare led-verlichting en zonnepanelen op openbare gebouwen.

 Voor een overzicht per gemeente: zie ook Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? op www.RINGtv.be