04 jul '24

Water

306
door Herman Dierickx
Volgens de meteorologen maakten we een uitzonderlijke periode mee. Tussen oktober 2023 en april 2024 zou het nooit méér geregend hebben sinds de metingen. Daarvoor hadden we die wetenschappers niet eens nodig, want aan het uitzonderlijk veel gemopper van de mensen te horen, moet het inderdaad uitzonderlijk slecht weer geweest zijn.

Tot zover het slechte nieuws; behalve dan dat de landbouwers er niet gerust op waren dat ze op tijd aan hun veldwerk zouden kunnen beginnen. Hun zware machines konden de akkers niet op en handwerk is al lang niet meer van deze tijd. Wachten bleef zelfs eind april de boodschap.

Toch heeft dat weertype meer voordelen dan je zou vermoeden. Misschien is het al te lang geleden, maar weet je nog dat 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022 erg droge en warme jaren waren? Dat toen het water zelfs gerantsoeneerd werd? We kunnen het ons nu nauwelijks nog voorstellen maar het was wel zo.

Het grootste voordeel van de winterse regen is dat de ondergrondse watervoorraden en de bovenste bodemlagen flink aangevuld worden. Metingen omstreeks half april duidden aan dat de grondwaterstanden in 98% van de meetplaatsen hoog tot zeer hoog stonden. De hydrologen putten er veel hoop uit, want meteen zijn de zomermaanden min of meer voldoende gebufferd om niet zonder drink en ander water te vallen. Toch stellen ze dat we ons mogen verwachten aan nieuwe en lange, droge perioden. Alleen is niet te voorspellen wanneer die zullen vallen, maar dat ze komen is een zekerheid.

Vandaar hun pleidooi om toch altijd zuinig om te springen met water, kwestie van voorbereid te zijn op alle mogelijke weerscenario's. Vergis je trouwens niet. Vanaf grofweg begin april mag het nog zoveel regenen als het wil, de grondwatervoorraad wordt dan niet meer bijgevuld omdat de groeiende vegetatie veel water opneemt en omdat de stijgende temperaturen voor veel verdamping zorgen. Vanaf dat moment leven we dus enkel op het water dat ondergronds aanwezig is op die plaatsen waar grondwater de bron is van ons drinkwater.

foto van Patricia Grobben