19 feb '13

Welzijn in de Rand

6324
door RK
Uit het dossier Investeren in welzijn van de provincie blijkt dat er een inhaalbeweging aan de gang is, maar ook dat de structurele tekorten in tal van welzijnsvoorzieningen in Halle-Vilvoorde nog niet zijn weggewerkt.

Uit het dossier Investeren in welzijn van de provincie blijkt dat er een inhaalbeweging aan de gang is, maar ook dat de structurele tekorten in tal van welzijnsvoorzieningen in Halle-Vilvoorde nog niet zijn weggewerkt.

‘De achterstand op het vlak van welzijnsvoorzieningen sleept al meer dan tien jaar aan. Er is dus sprake van een chronisch tekort in de provincie en zeker in de Rand’, zegt Pieter Van Herck, onderzoeker aan het Itinera-instituut. ‘De Rand en in het bijzonder de faciliteitengemeenten bengelen onderaan. Het overheidsbeleid voor de Rand is sterk gericht op taal en cultuur, terwijl bijvoorbeeld het ouderenbeleid sterk onderbelicht is. Dit zou een topprioriteit moeten worden. Het gaat daarbij niet enkel om de uitbouw van woonzorgcentra, even belangrijk zijn de alternatieven zoals serviceflats, dagcentra en lokale dienstencentra.’ Vanaf maart gaat RandKrant dieper in op een aantal aspecten van de welzijnssector.