01 dec '14

'Mijn bijdrage leveren'

11833
door Nathalie Dirix
Moad El Boudaati, 24 jaar, geboren en getogen in Vilvoorde. Trots op zijn Marokkaanse roots en nog trotser op zijn engagement om kansarme jongeren perspectieven voor de toekomst te bieden.

Hij heeft iets gedreven, iets dat hem beweegt om de samenleving van vandaag aan te passen aan de noden van morgen. We zijn ons gesprek nog maar net begonnen of El Boudaati heeft al duidelijk gemaakt dat de Rand dringend nood heeft aan meer jeugdzorg. ‘Als je onze kwetsbare jongeren een forum biedt waar ze met andere jongeren in contact komen, dan kunnen ze hun frustraties kanaliseren. Dan kunnen ze met andere jongeren in dialoog treden en zo opnieuw aansluiting vinden met de samenleving. Het is het beste antigif tegen radicalisering.’

BRUGGENBOUWER

El Boudaati studeerde politieke en sociale wetenschappen. Of hij ook politieke ambities heeft? ‘In de eerste plaats wil ik een positieve bijdrage aan de samenleving leveren. Dat betekent dat je de dialoog met alle betrokken partijen open moet houden.'

'Als je voor een bepaalde politieke partij kiest, wordt dat moeilijk. Ik zie mijn rol veeleer als bruggenbouwer dan als politicus. Er is nog zo veel werk aan de winkel om mensen die nu aan de rand van de samenleving staan opnieuw aan boord te krijgen.’

KINDEREN KANSEN GEVEN

Enkele jaren geleden startte hij in samenwerking met anderen het initiatief Mijlpaal. Hun doelstelling is om kinderen met taal- en leerproblemen te begeleiden zodat ze niet omwille van taalachterstand in het Bijzonder Laag Onderwijs (BLO) terechtkomen. ‘Het was mij ook bijna overkomen. Als kleine jongen was mijn Nederlands niet goed waardoor ik een leerachterstand had opgelopen. Men overwoog om mij naar het BLO te sturen, maar gelukkig heeft mijn moeder zich verzet. Die ervaring heeft mij gestimuleerd om kinderen met taalachterstand opnieuw op het juiste spoor te krijgen.’

HET PURE LEVEN

Zo’n dertig jaar geleden verliet El Boudaati’s vader de prachtige natuurstreek van het Al Hoceima gebergte in Marokko. Hij vertrok richting België om hier te komen werken en is niet meer teruggekeerd. ‘Ik ga regelmatig naar de plek vanwaar mijn vader afkomstig is. Mijn grootouders leven daar nog steeds. Telkens als ik daar kom, is dat een verademing.'

'Ze leven in zo’n eenvoud. Ze halen hun water nog steeds rechtstreeks uit de bron, verlichten hun woning met een olielamp, eten eieren van de kippen op hun erf en drinken ’s morgens melk van de koeien die ze net gemolken hebben. Telefoon kennen ze niet. Hun rustige bestaan is een en al contrast met ons leven hier. Hun pure leven tegenover ons moderne bestaan. Een leven waarvan ik wel eens durf te dromen, maar waarvan ik tegelijkertijd moet toegeven dat het niet mijn ding is. Mijn leven, mijn toe- komst ligt in België.’

MENSEN VAN GOEDE WIL

In Vilvoorde geeft hij ook rondleidingen in de moskee. Hij vindt het belangrijk dat mensen een juist beeld krijgen van zijn godsdienst. De islam wordt vaak als een bedreiging ervaren terwijl het woord ‘islam’ precies het tegenovergestelde betekent, namelijk ‘vrede’.

‘Het valt me op hoe de bezoekers van onze moskee vaak te kennen geven dat ze een totaal ander beeld van onze godsdienst hebben. Dit soort misverstanden wil ik de wereld uithelpen. Alleen op die manier kunnen we naar elkaar toegroeien. Ik besef dat de islam de laatste tijd vaak in een negatief daglicht staat. Toch blijf ik positief omdat ik geloof dat het uiteindelijk de mensen van goede wil zullen zijn die de toekomst zullen bepalen.’

 

wat je zeker moet zien in Marokko
Fes, een stad waar oud en nieuw op een unieke wijze met elkaar in contrast staan.

lekkernij uit Marokko
Tajine

mooiste plek in Marokko
Het Al Hoceima gebergte