01 sep '16

Gordelen aan de Kapittelbeek

2884
door Herman Dierickx
Op zondag vier september is het de topdag van het Gordelfestival. Met sportieve, culinaire en culturele activiteiten kan je zelf mee het groene en Vlaamse karakter van de streek ontdekken.

De vallei van de Kapittelbeek, nog niet van gehoord? Oh, een ideaal moment dus om ze begin september, samen met vele anderen, te ontdekken. Startpunt ligt in het provinciedomein van Huizingen. Tijdens de wandeling van een vijftal kilometer maak je kennis met één van de properste beekjes van Vlaanderen. Het gaat in feite om twee beekjes die ontspringen in het Hallerbos: de Kapittelbeek en de Steenputbeek. Ter hoogte van de Haakstraat vloeien ze samen in een bijzonder mooi landschap.

BLOEMEN

Vlak in de buurt van die samenvloeiing heeft Natuurpunt een natuurgebied ingericht: De Weikes. Het gaat om een verscheiden bronbos vol bijzondere voorjaarsflora en soortenrijke graslanden die een ideaal beheerregime krijgen van twee keer maaien en afvoeren. Daardoor krijgen deze waardevolle gebieden een bijzonder bloemenrijk aspect dat tegen begin september jammer genoeg al over zijn hoogtepunt is.

Wie nieuwsgierig is, kan stroomafwaarts tot de Alsembergsesteenweg het Consciencepad volgen, dat op dit ogenblik heraangelegd wordt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Je volgt dan in de voetsporen van Hendrik Conscience. In zijn tijd wandelde de bekende schrijver regelmatig van Halle naar Beersel. Hij beschreef treffend deze mooie regio, waarvan je vandaag nog enkele indrukwekkende maar schaarse relicten terugvindt. De voorziene werken hebben door de kletsnatte lente vertraging opgelopen, maar de uitvoering is inmiddels volop aan de gang, en dat is er aan te zien.

Het initiële Consciencepad wordt niet overal gevolgd, maar laat dat de pret niet bederven. Door de werken, vallende takken en ontwortelde bomen is een deel van het oorspronkelijke parkoers niet bewandelbaar en moet je een ommetje maken. Je loopt wat meer door de weilanden, maar ook door de aangrenzende wijk Het Geer, waar de VLM in juli de wegbermen heeft heraangelegd.

Omdat gemeenten geen pesticiden meer mogen gebruiken voor het wegbermbeheer werden hier bloemenmengsels in de wegbermen ingezaaid. Daardoor zullen deze zones in de lente en de zomer heel fraai bloeien. Het enige onderhoud dat deze vegetatie nodig heeft, is twee keer per jaar maaien, na half juni en half september, en het hooi afvoeren.

UITZONDERLIJK

De wandeling brengt je in de Kapittelbeekvallei. Lange bomenrijen onttrekken de waterloop hier en daar aan het oog. Door de korte afstand tussen de bron in het Hallerbos en dit deel van de vallei treedt weinig vervuiling op. Bovendien is de beek nooit rechtgetrokken, zoals dat met bijna alle andere waterlopen in Vlaanderen het geval is. Dat komt zijn natuurlijke loop en het zelfreinigend vermogen ten goede. Daardoor leven hier bijzondere vissen als de beekprik en de rivierdonderpad. Behalve hun wat bizarre namen zijn het soorten die het moeten hebben van onvervuild, zuurstofrijk water in een natuurlijke bedding. Ze hebben hier een stabiele populatie opgebouwd, en dat is eerder uitzonderlijk in Vlaanderen.

Bij de brede herinrichting is ook aan kinderen gedacht. Zij krijgen een goed uitgeruste, natuurlijke speeltuin die grenst aan een van de zijlopen van de Kapittelbeek. Het ziet er allemaal nog nagelnieuw en ongebruikt uit vanwege nog niet toegankelijk. Daar komt binnenkort verandering in en dan kunnen de klein mannen naar hartenlust spelen en ravotten in een natuurlijk kader.

Maar het herinrichtingsproject gaat nog verder. Op de aangrenzende akkers worden erosiemaatregelen genomen en wordt een deel ervan omgezet naar grasland. Enkele percelen krijgen een nieuw bos, op andere plaatsen komt een boomgaard met veel oude fruitrassen. Verder komen er enkele afsluitdijkjes om het overtollige water op te vangen tijdens een hevige regenbui, komen er zitbanken, worden enkele verfraaiingswerken uitgevoerd nabij de aangrenzende school.

NIEUWE SNIT

Het komt er dus op aan om tijdens de wandeling je ogen goed open te houden en de nieuwe snit van de vallei te bekijken. Maak daarbij gerust een zijsprongetje naar de ecologische en natuurlijke buiteninrichting aan de Steynenhofmolen vlakbij de Alsembergsesteenweg. Let wel: dit is privédomein. De tuininrichting kan echter inspirerend werken voor wie er thuis zelf wil aan beginnen. De Kapittelbeek loopt nog even onder de steenweg door om zich enkele tientallen meter verder, ter hoogte van het Gravenhof, in de Molenbeek te storten.
 

Alle activiteiten van de topdag van het Gordelfestival op 4 september vind je op: www.gordelfestival.be