01 nov '20

Schadevergoeding omwonenden luchthaven

3447
door Tina Deneyer
De Belgische staat moet een 300-tal omwonenden van de luchthaven uit Kraainem, Wezembeek-Oppem en Sint-Pieters-Woluwe fikse schadevergoedingen betalen. In totaal gaat het om enkele miljoenen euro’s.

Een tijd geleden trok een groep omwonenden naar de rechter met een klacht over geluidsoverlast door het gebruik van de baan 01, vroeger 02/20, op Brussels Airport. ‘Het Hof van Beroep van Brussel oordeelt dat de Belgische staat tussen 2012 en 2018 fouten heeft gemaakt door die baan preferentieel te gebruiken. Dat gaat in tegen het recht op bescherming van een gezond milieu zoals beschreven in artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens’, klinkt het bij de vzw Wake Up Kraainem. ‘Het Hof stelt ook vast dat de schade die de omwonenden gedurende jaren van onredelijke geluidshinder hebben geleden, moet worden hersteld door hen een schadevergoeding van enkele miljoenen euro’s toe te kennen op basis van hun ligging binnen de geluidscontouren. De uitspraak van het Hof zet de deur open voor nieuwe juridische acties op basis van bewijsmateriaal voor de periode na 2018 tot nu.’ De omwonenden willen dat de Belgische staat de windnormen voor het gebruik van de start- en landingsbanen zo snel mogelijk aanpast.