01 sep '21

Sloop woningen Far-West

2296
door Tina Deneyer
In de bekende wijk Far-West in Vilvoorde worden deze zomer 24 verloederde woningen gesloopt. De kleine arbeidershuizen maken deel uit van de arbeiderswijk die rond 1920 werd gebouwd. Het is ook een van de oudste tuinwijken in Vlaanderen.

De sociale huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse vroeg enkele jaren geleden de sloop van de woningen aan, maar botste toen op een njet van het stadsbestuur omwille van het historische karakter van de wijk. Nu de InterVilvoordse een plan heeft uitgewerkt voor de heropbouw van de Far-West-wijk, mag de sloop nu toch doorgaan. De huizen in een vijftal leegstaande blokken in de Groenstraat en de Platanenstraat gaan tegen de vlakte. De terreinen zullen nadien volledig worden opgekuist en ingezaaid. Daarna krijgt de grond een tijdelijke invulling. Bedoeling is wel dat er op termijn nieuwe sociale woningen worden gebouwd. De woonblok in het Duchéhof blijft voorlopig staan. Inter-Vilvoordse bekijkt of dat gebouw kan worden gerenoveerd. Als dat niet mogelijk blijkt, zou na de sloop de originele gevel worden heropgebouwd.