01 nov '21

Voorrang aan jonge inwoners

1849
door Tina Deneyer
De gemeente Hoeilaart ziet net als alle andere gemeenten in de regio veel jonge inwoners vertrekken omdat ze de hoge woningprijzen niet kunnen betalen.

‘Ons dorp is heel aantrekkelijk qua ligging, groen en gemeenschapsbeleving. Het gevolg is een sterke competitie en een opbod op de huizenmarkt, waardoor de prijzen de hoogte in schieten’, legt Joy Sergeys (Open VLD), schepen van Vlaams Karakter, uit. Het gemeentebestuur heeft een voorrangsregeling uitgewerkt voor honderd woningen binnen twee woonprojecten. ‘De woningen zullen de eerste vier maanden te koop worden aangeboden aan inwoners van Hoeilaart tussen 18 en 35 jaar die nog geen eerste woning hebben. Hiervoor wordt een puntensysteem gehanteerd met twee parameters: aantal jaren in Hoeilaart wonen en minstens drie jaar lid van een erkende vereniging. De volgende twee maanden vervalt de leeftijdsgrens en aankoop van eerste woning, en is het vrije verkoop aan mensen uit Hoeilaart of mensen die hier gewoond hebben.’ Eerdere pogingen van andere gemeenten en de Vlaamse overheid om voorrang te geven bij huisvesting stootten op juridische bezwaren, maar burgemeester Tim Vandenput (Open VLD) ziet in dit geval geen probleem. ‘Het gaat om privaat-publieke samenwerkingen die onder artikel 4.4.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vallen. Dat artikel laat ons toe om dergelijke voorrangsregels in te voeren. Andere projecten in Vlaamse gemeenten die op dezelfde manier zijn te werk gegaan, hebben een positief advies gekregen van het gelijke kansen centrum Unia. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat we op deze manier jonge Hoeilanders in onze gemeente kunnen houden.’