01 dec '21

Van kabas tot rugzak

1954
door Tina Deneyer
In gemeenschapscentrum De Markten in het centrum van Brussel loopt tot eind januari de tentoonstelling Van kabas tot rugzak over het Nederlandstalig onderwijs in onze hoofdstad.

‘De geschiedenis van de positie van het Nederlands als onderwijstaal is er één van ups en downs’, vertelt Steph Feremans, directeur van het Archief en Museum voor het Vlaams Leven in Brussel (AMVB), dat de expo uitwerkte. ‘Tussen nu en 1822 zijn er tijden geweest dat naar school gaan in het Nederlands in Brussel nauwelijks kon. In 1914 waren er bijvoorbeeld in heel Brussel nog amper zes klassen in het lager onderwijs. Nu zitten bijna 50.000 leerlingen in het Nederlandstalig basis- en middelbaar onderwijs in Brussel.’ De expo vertelt de boeiende geschiedenis van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel aan de hand van beelden, tekst en voorwerpen en is ook een aanrader voor jonge bezoekers. ‘Ze kunnen op een interactieve manier het schoollopen doorheen de tijd beleven.’

 Van kabas tot rugzak loopt tot 28 januari 2022 in GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Meer info op www.amvb.be