01 feb '17

Zennevallei slim transformeren

8854
door Luc Vanheerentals
Met het project Slimme transformatie in een verstedelijkte Zennevallei willen de provincie Vlaams-Brabant, Halle, Beersel, Leeuw, Drogenbos en het RLPZ initiatieven nemen op vlak van waterbeheersing, groene ruimten, bedrijventerreinen, mobiliteit, kernversterking en duurzame energievoorziening.

Het project werd geselecteerd als een van de negen strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. Het bouwt verder op het project Zuurstof voor de Zenne. ‘Slimme transformatie’ is gestart op 1 oktober 2016 en krijgt 300.000 euro subsidie van Vlaanderen.

BREDE BLIK

‘Het vorige project legde de nadruk op open ruimte, groen en recreatie. Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei (RLPZ) heeft zo mooie, groene parels gerealiseerd, zoals de eerste aanzet van het Zennepad en de aanleg van de nieuwe natuurzone Het Moeras in Drogenbos. Voor het nieuwe project springt de provincie, samen met de betrokken gemeenten, mee op de kar.

Deze keer willen we de regio in al zijn facetten bekijken, dus ook oog hebben voor andere uitdagingen zoals waterbeheersing – herinner je de overstroming van het kanaal in 2010 –, de optimalisering van bedrijventerreinen in het licht van behoud van open ruimte, de uitbouw van openbare vervoersknooppunten, demografische aangroei, klimaatopwarming’, legt projectcoördinator Daan Demey uit.

VARIATIE AAN PROJECTEN

Het project wil vooral inzetten op drie strategische thema’s. Het eerste is het ontwikkelen van een visie voor het watersysteem van de Zennevallei. Samen met het Bekkenbestuur Dijle en Zennebekken, de Vlaamse Milieumaatschappij en Waterwegen & Zeekanaal willen we initiatieven nemen zoals de verhoging van de bufferingscapaciteit van de Zennebeemden en een overstromingsgebied aan de Groebegracht in Halle.

Daarnaast willen we werk maken van de ontwikkeling van de stationsomgevingen van Beersel, Lot, Huizingen, Buizingen en Lembeek en het fietsroutenetwerk uitbouwen met aansluitingen op de fietssnelweg langs het kanaal.

'Deze keer willen we de regio in al zijn facetten bekijken.'

Tot slot willen we bedrijvenzones zoals Catala in Drogenbos, Breedveld in Lot en Laekebeek in Lembeek optimaliseren om plaats te creëren voor nieuwe bedrijven zonder open ruimte in te nemen. Het project wil voorts initiatieven nemen om de omgevingskwaliteit in woongebieden te verbeteren en mogelijkheden te creëren voor hernieuwbare energieprojecten. 

VERBINDINGEN ZOEKEN

‘Al deze thema’s komen vaak mooi samen. Ik denk aan de bedrijvenzone Breedveld in Lot die zeer watergevoelig is. Terwijl we daarvoor een oplossing trachten te vinden door middel van extra wateropvang en ingroening werken we tegelijk aan de opwaardering van deze zone, creëren we meer plaats voor bedrijven en hopen we een betere fietsinfrastructuur tot stand te brengen’, zegt Demey. ‘We gaan in gesprek met de bedrijven over de knelpunten waarmee ze geconfronteerd worden.’

Andere projecten waarmee reeds gestart werd, gaan bijvoorbeeld over de groene herinrichting van een open ruimte aan het Wildersportcomplex in Sint-Pieters-Leeuw, de ingroening van de begraafplaats van Drogenbos, de opmaak van een plan voor het verouderde Albertpark in Halle. ‘We werken ook het  Zennepad verder af. We zouden het graag laten aansluiten op de Groene Wandeling in Brussel.’

Er zullen ook studies worden uitbesteed om bijvoorbeeld een visie te ontwikkelen met betrekking tot de uitbouw van de stationsomgeving van Lot en inzake de mogelijkheden op vlak van recreatie, natuur en waterbeheersing van de vallei van de Zennebeemden.’

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.