17 feb '23

Mensen in de Rand verhuizen sneller

1516
door Luc Vanheerentals
Uit de jongste bevraging van de Gemeente-Stadsmonitor in 2020 blijkt dat in de Vlaamse Rand slechts 67% tien jaar in dezelfde gemeente woont, in Vlaanderen is dat 76%. Terwijl in Vlaanderen gemiddeld 9% de komende vijf jaar naar een andere gemeente wil verhuizen, gaat het in de Vlaamse Rand over 14%.

Een andere studie, waarbij een grote groep gedurende een lange periode wordt gevolgd, leert dat in de periode 2010-2021 60% in dezelfde randgemeente bleef wonen. Merchtem scoort het hoogst met 69%; in Drogenbos en Kraainem was dat slechts 51%.

‘Meer dan elders in Vlaanderen wordt de Vlaamse Rand geconfronteerd met sociale verdringing.’ Dat concludeert Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor de Vlaamse Rand, uit de vaststelling dat de woonduur in de randgemeenten lager ligt dan elders en de verhuisintentie hoger. De reden hiervoor moet gezocht worden in de significant hogere vastgoedprijzen in de regio en het feit dat het verschil met het Vlaams gemiddelde niet goedgemaakt wordt door een hoger inkomen. ‘Dit maakt het vanuit financieel oogpunt zwaarder om hier een duurzame woonst te verwerven’, aldus de minister in antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe (Open VLD).