10 mei '23

Meer bussen geschrapt of vertraagd

1581
door Luc Vanheerentals
In 2022 reden de bussen van De Lijn 1,089 miljoen ritten volgens de planning. Minder goed nieuws is het feit dat er in 2022 slechts 63,86% van de ritten binnen een interval van 2 minuten te vroeg en 5 minuten te laat langs de haltes passeerden.

In 2022 reden de bussen van De Lijn 1,089 miljoen ritten volgens de planning. Dat is iets minder dan de 1,094 miljoen het jaar voordien. 3,26% van deze ritten werden geschrapt, hetgeen meer is dan in 2021 (2,14%). Minder goed nieuws is ook het feit dat er in 2022 slechts 63,86% van de ritten binnen een interval van 2 minuten te vroeg en 5 minuten te laat langs de haltes passeerden. In 2021 was dat nog 66,14%. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op een schriftelijke vraag van parlementslid Thijs Verbeurgt (Vooruit).

De belangrijkste reden voor het schrappen van bussen in de Rand was in 2022 een tekort aan chauffeurs (1,72%). Gespreid over een langere periode is er op dat vlak beterschap, want in 2019 werden nog 3,34% van de busritten om die reden geschrapt. Ook Peeters wijst in haar antwoord naar het chauffeurstekort. ‘Net als bijna elke sector voelde De Lijn in 2022, in bepaalde regio’s zoals de Vlaamse Rand, de krapte op de arbeidsmarkt in haar zoektocht naar nieuw personeel.’ De toename van het aantal geschrapte bussen in 2022 is voor een deel ook toe te schrijven aan stakingen. Om die reden werden vorig jaar 1,13% van de busritten geschrapt tegenover 0,44% in 2021.

Volgens  woordvoerder Marco Demerling doet De Lijn heel wat inspanningen om nieuwe chauffeurs aan te werven. Op 6 mei werd een jobdag georganiseerd in Grimbergen, op 13 mei is dat het geval in Kessel-Lo. Voor techniekers zijn er op 16 mei in Dilbeek en op 25 mei in Grimbergen jobdagen. Deze dagen hebben veel succes. ‘In de Vlaamse Rand is het echter extra moeilijk om mensen aan te werven omwille van de taalproblematiek en de concurrentie met de luchthaven’, aldus Demerling. Momenteel is De Lijn nog op zoek naar 61 chauffeurs voor de Rand en 58 voor de regio Leuven-Mechelen, waarvan een aantal bussen ook de Rand aandoen.

Volgens Kees Smilde, woordvoerder van de vereniging TreinTramBus, is De Lijn momenteel niet betrouwbaar genoeg als middel om zich te verplaatsen. Hij hoopt dat de aanwervingscampagnes succes hebben. Verwijzend naar de zich stilaan normaliserende arbeidsmarkt is hij hoopvol gestemd. Wat de stiptheid betreft is Smilde van oordeel dat het Agentschap Wegen en Verkeer meer kan doen op vlak van aparte busbanen zodat de bussen files kunnen vermijden, een prangend probleem in de Rand.