01 okt '23

Akker delen

1222
door Tina Deneyer
Quinoa, linzen, kikkererwten en zoete aardappel groeien tegenwoordig ook op Vlaams-Brabantse velden.

‘De klimaatverandering zorgt ervoor dat zuiderse gewassen ook hier met succes geteeld kunnen worden’, zegt Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor Landbouw. ‘Ze kunnen vaak beter tegen droogte en hoge temperaturen en ze bevatten veel plantaardige eiwitten. Landbouwers en onderzoekers zien het potentieel en werken daarom al enkele jaren aan de succesvolle invoering ervan in Vlaams-Brabant.’ Zo teelt David Van Haute uit Opwijk zoete aardappel, quinoa en gember. Voorlopig gaat het om kleinschalige teelt. ‘Opbrengstschommelingen en kinderziektes in de teelttechniek maken zo’n nieuwe teelt risicovol’, legt Simon Verreckt van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant uit. ‘Succes is niet gegarandeerd. Daarom lanceerden we met de steun van Vlaanderen akkerdelen.be.’ Via akkerdelen.be kunnen consumenten een oogstaandeel kopen van een exotisch gewas. ‘Met dat oogstaandeel is men voor een kleine prijs voor één jaar mede-eigenaar van een stukje veld. Je breidt er je eigen moestuin als het ware mee uit. De landbouwer deelt via het aandeel zijn teeltrisico en kan zo investeren in innovatieve teelten.’