01 nov '23

Het politieke podium

1180
door Luc Vanheerentals
Van de Wetstraat tot de Kerkstraat.

In de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams parlement uit Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) op 19 september kritiek op het feit dat burgemeester Jo Vander Meylen (CD&V) van Beersel pas op het laatste moment werd geïnformeerd over de plannen van Fedasil om in het jeugd- en vormingscentrum Destelheide 33 asielzoekers op te vangen. Ook in het nabijgelegen jeugdcentrum Hanenbos zullen er een 30 asielzoekers worden opgevangen. ‘Op het moment dat men beslist om asielzoekers in een bepaalde gemeente te huisvesten, moet men daarover voorafgaand met de burgemeester contact opnemen. Dat is hier niet gebeurd en ik betreur dat’, aldus de minister.

Op deze locaties in Beersel wil Fedasil gezinnen met kinderen opvangen die geen plaats kregen in het reguliere opvangnetwerk voor asielzoekers. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) had enkele dagen daarvoor aan het jeugdwerk gevraagd om ongebruikte ruimtes in te zetten voor dergelijke asielgezinnen. Burgemeester Jo Vander Meylen (CD&V) van Beersel betreurt dat hij hierover pas op het laatste moment werd geïnformeerd en niet werd gehoord.

Burgemeester Willy Segers (N-VA) van Dilbeek heeft kritiek op de plannen om een asielcentrum in Molenbeek te verhuizen naar een woonzorgcentrum dat zich op 100 meter van de grens met zijn gemeente situeert en 350 asielzoekers opvangt. Segers werd hierover naar eigen zeggen niet geïnformeerd en vreest extra druk op de politie en de gemeentelijke diensten. Hij wijst erop dat Dilbeek reeds een opvangcentrum voor 50 minderjarige Afghaanse vluchtelingen op zijn grondgebied heeft.

Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) laat op 20 juni in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams parlement weten dat in het kader van de vergunningsaanvraag van Brussels Airport ook de gezondheidseffecten van de luchthaven onderzocht worden. ‘Tegen het einde van het jaar zouden de milieugegevens over het omgevingsgeluid en de luchtverontreiniging uit het Milieueffectenrapport (MER) vertaald worden naar gezondheidseffecten. Er wordt ook onderzocht of we uit bestaande gezondheidsdatabanken voldoende gegevens kunnen halen waaruit de impact van de luchthaven kan worden afgeleid. Een grootschalig gezondheidsonderzoek zal vermoedelijk niet op tijd af zijn om het in het MER te integreren’, aldus de minister in haar antwoord op vragen van Chris Steenwegen (Groen).

Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) reageert in een persbericht van 21 september positief op het feit dat het aantal Brusselaars dat in Vlaanderen werkt in de periode 2015-2021 met 32% steeg tot 56.067. In Halle-Vilvoorde was in 2021 15% van de werknemers een Brusselaar, op de luchthaven is dat zelfs 20%.

In de lijn van de recente beslissing van de Vlaamse regering dat burgemeesters vanaf 2026 jaarlijks een beleidsverklaring moeten afleggen, introduceren de twee meerderheidspartijen in Kraainem – Kraainem-Unie en Pro-Kraainem - de website www.kraainemdoingthings.be waarmee ze de inwoners willen informeren over het gevoerde beleid.