Luc Vander Elst

Nog toen ik communicatie studeerde aan de KU Leuven, schreef ik al mijn eerste artikels als freelancer. Het was het begin van een decennialange carrière als freelance journalist en redacteur voor heel veel verschillende media: Gazet van Antwerpen, De Standaard, Horecakrant, Campuskrant, Artsenkrant, ... Tegelijk werkte ik ruim drie decennia voor de Vlaamse Landmaatschappij in hoofdberoep. De laatste vijftien jaar als projectleider voor de Vlaamse Rand, waar we meer ademruimte probeerden te creëren voor de open ruimte in de 19 gemeenten. Zo is die Vlaamse Rand mij in de loop der tijden meer en meer gaan boeien. En dan vooral de aspecten open ruimte, ecologie, landschap, landbouw, cultuurhistorie, bodem, water en ruimtelijke ordening. Die combinatie van schrijfcapaciteiten, een ruim netwerk en de kennis van de Rand zet ik graag in voor RandKrant.