01 okt '18

Beyond Klimt

2602
door Nathalie Dirix
In de tentoonstelling Beyond Klimt kan je werken bekijken van Gustav Klimt, Jozef Capek, Egon Schiele, Oskar Kokoschka en nog een 70-tal andere kunstenaars.

Wat bindt deze kunstenaars? Ze leefden tijdens een periode die getekend werd door het einde van de Eerste Wereldoorlog en de val van het Oostenrijks-Hongaars Rijk.

Hoewel er toen nog geen internet of sociale media bestonden, slaagden ze erin om met elkaar in contact te blijven. Het was een tijd waarin kunstenaars elkaar in kunstcentra en internationale verenigingen ontmoetten en via tijdschriften met elkaar communiceerden, over politieke grenzen heen. Het is die uitwisseling van gedachten die de tentoonstelling zo interessant maakt. Ze toont hoe dit tijdsgewricht niet alleen politieke en economische verschuivingen met zich meebracht, maar ook een nieuw elan in de kunstwereld. Niet de nationaliteit maar de artistieke identiteit verbond de kunstenaars met elkaar en zorgde voor vernieuwing.

TOT 20 JAN
Beyond Klimt
Brussel, Bozar, www.bozar.be