01 sep '23

Boos over herinrichting Ring

1472
door Tina Deneyer
De stad Vilvoorde geeft een negatief advies over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat nodig is voor de herinrichting van het noordelijke deel van de Brusselse Ring. Een groot deel van de bestemmingswijzigingen zijn voorzien op het grondgebied van Vilvoorde.

‘Het voelt alsof De Werkvennootschap doof en blind blijft voor de opmerkingen die de stad al eerder heeft onderbouwd. Er werden een aantal beperkte verbeteringen aangebracht in vergelijking met de vorige versie, maar op een reeks fundamentele opmerkingen weigert men in te gaan’, vindt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). ‘Zo miskent het GRUP nog altijd de grote gevolgen voor het onderliggende verkeersnet in onze stad. Denk maar aan de jarenlange werken op het viaduct. Die riskeren het lokaal verkeer zwaar te verstoren. Ook de geluidshinder en de milieuhinder door de capaciteitsverhoging op het viaduct worden compleet onderschat. Komt daar nog bij dat jarenlang belangrijke zones in de stad worden herbestemd tot werfzones. Begrijpe wie kan: enerzijds investeert de Vlaamse overheid in tal van stadsvernieuwingsprojecten om oude industriële sites te saneren en om te bouwen tot aantrekkelijke woongebieden, maar tegelijk wil men in het kader van de werken aan de Ring Vilvoorde opzadelen met enorme werfzones in de directe nabijheid van woongebieden’, aldus Bonte. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid zal nu alle ingediende bezwaarschriften en adviezen analyseren.