01 okt '16

Ontluiking

4366
door Tine De Wilde
GROOT-BIJGAARDEN - Vanuit zijn pedagogische visie ondersteunt het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief) scholen en andere organisaties. De kapel uit 1924 op de site van hun hoofdkwartier in Groot-Bijgaarden werd in 2011 getransformeerd tot Kapel van de Ontluiking, een eigentijdse sacrale ruimte.

De Franse geestelijke Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719) wijdde zich zijn leven lang aan de geestelijke ontwikkeling van kansarme kinderen en maakte, samen met zijn Broeders, onderwijs toegankelijk voor kinderen van arbeiders, dagloners en armen. Vanuit zijn pedagogische visie ondersteunt het VLP scholen en andere organisaties. De kapel uit 1924 op de site van hun hoofdkwartier in Groot-Bijgaarden werd in 2011 getransformeerd tot Kapel van de Ontluiking, een eigentijdse sacrale ruimte.

Interieurarchitectenbureau TCCT was met het ontwerp van een sacrale ruimte niet aan zijn proefstuk toe, maar dit project werd een totaal nieuwe zoektocht. Doelstelling was een ruimtelijke beleving te creëren waar de bezoeker tot bezinning en gelukzalige rust komt en ‘anders’ naar buitengaat. Van buitenaf ziet de kapel eruit als vanouds. De bestaande architectuur, een hoge balkvormige ruimte, bleef behouden, de glasramen met beeldende taferelen werden enkel gerestaureerd.

De nieuwe kapel situeert zich echter binnenin. Het is één grote witte ruimte met een wit plafond en witte wanden, volledig ingevuld door rechthoekige luiken met een fijne, rode voeg. De kapel betreden is een ongewone ervaring: blootvoets in wit zand, als op een strand, omgeven door witte ruimte, zonder richting, centrum of beelden. Het zand dempt je stappen, je laat je sporen na. Deze witte, stille leegte brengt je tot jezelf en nodigt uit tot reflectie, maar zet ook aan tot interactie en initiatief. Open je één of meerdere luiken, dan vult het licht van het glasraam de ruimte en krijgt het gekozen tafereel extra aandacht.


Wens je de kapel te beleven?
Mail naar wim.decock@vlp-scholennetwerk.be