01 nov '18

Conservatorium
wordt gerestaureerd 

2189
door Mirek Cerny
Elke grote stad herbergt architecturale parels die gekoesterd moeten worden en goed onderhouden. Het Koninklijk Conservatorium aan de Regentschapstraat in Brussel is er zo één.

De neoklassieke gebouwen uit 1832 maken indruk, niet alleen langs de buitenkant maar ook binnen. De grote concertzaal - ontworpen door Jean-Pierre Cluysenaar - heeft een uitstekende akoestiek. Er staat ook een prachtig orgel uit 1890 dat in zijn oude glorie zal worden hersteld. De geklasseerde gebouwen werden de laatste decennia totaal verwaarloosd. De muren brokkelen af, het regent binnen, de wind heeft vrij spel, er vallen brokstukken van de gevel. De situatie werd totaal onhoudbaar, in zoverre dat liefhebbers van muziek en historisch erfgoed een eigen vzw Conservamus oprichtten om het gebouw te redden. De vzw nam de kostbare raamkozijnen onder handen. Maar er moet dringend véél meer gebeuren. Nu blijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. Onlangs raakte bekend dat Beliris (samenwerkingsfonds tussen de federale overheid en het Brussels Gewest) de restauratiewerken en de uitbreiding van het Conservatorium zal aanpakken. Voor de eerste fase wordt een budget van 2,35 miljoen euro vrijgemaakt. De eerste resultaten van de studie worden binnen een jaar verwacht. De werken zouden pas in 2023 starten en worden in het totaal op 60 miljoen euro geraamd.