01 dec '14

Sociale ondernemers
verleggen economische grenzen

9494
door Gerard Hautekeur
De Okkernoot uit Vollezele creëert woongelegenheid, zinvolle bezigheid en kortopvang voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.

Gelet op de lange wachtlijsten is directrice Pat Hamelrijck continu op zoek naar nieuwe locaties. De financiering van de infrastructuur is een knelpunt. De Okkernoot verwacht veel van de start van een coöperatieve vennootschap.

VERLEDEN

Dat Hamelrijck zich zou ontpoppen tot een sociale ondernemer in de sector van mensen met een handicap had ze zelf niet voorzien. Ze studeerde af als muziekpedagoge en gaf dertien jaar les. Haar gedrevenheid voor de opvang van mensen met autisme spruit voort uit een persoonlijke ervaring. Haar zoon, die aan autisme leed, is 25 jaar geleden op zevenjarige leeftijd verongelukt.

‘Het leven met onze autistische zoon was vrij turbulent. Vaak voelden we de nood aan ondersteuning. Na zijn begrafenis hebben we beslist om iets te doen voor mensen met autisme, want de specifieke opvang was niet denderend en de overheid stond huiverig tegen de subsidiëring van weer een nieuwe doelgroep.’

PIONIEREN

‘Met sympathisanten en vrienden kochten we een kleine boerderij en hebben we in 1991 De Okkernoot opgericht. Haast onmiddellijk zijn we gestart met de opvang van mensen met autisme. We organiseerden bouwkampen om de boerderij aan te passen. Gelukkig kwam er veel respons op onze sociale lening. Hiermee hebben we de bouw voor het kortverblijf voor tien personen en een paar jaar later een tehuis voor twintig niet-werkende mensen met autisme gedeeltelijk gefinancierd.'

'Dankzij die alternatieve financiering konden we lenen aan een schappelijke rentevoet. In 1998 kregen we een officiële erkenning van de Vlaamse overheid voor opvang en huisvesting van personen met een handicap. Vanaf dan konden we personeel in dienst nemen met overheidssubsidies.’

Pat Hamelrijck: 'ik sta te popelen om met een coöperatieve vennootschap te starten.'

Van overal in Vlaanderen bleven de vragen naar opvang komen. ‘We hadden een wachtlijst met honderd mensen. De druk om uit te breiden was groot. In 2006 kregen we van de Zusters Sacramentinen een leegstaand kloostergebouw in erfpacht. Op eigen kracht heeft De Okkernoot het kloostergebouw in Halle opgeknapt en er een tehuis voor niet-werkende mensen met autisme ingericht. Momenteel huizen er 21 personen.

Jaren later konden we ook voor de onderpastorie in Denderwindeke een erfpachtovereenkomst sluiten. Hier bouwde De Okkernoot twintig studio’s voor mensen met autisme en mensen met een licht mentale handicap die zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast is er nog plaats voor zes mensen met zware gedragsstoornissen die apart verblijven in een beveiligde omgeving. De realisatie van dit project liep niet van een leien dakje. De eerste gesprekken dateren van 2004 en de flats zijn pas in 2013 opgeleverd. Het was een strijd met tal van diensten en bedrijven om te mogen uitbreiden.

COÖPERATIE

Hamelrijck wil de bouw en de financiering van nieuwe infrastructuur over een andere boeg gooien. ‘Ik sta te popelen om met een coöperatieve vennootschap te starten. Bij ouders die nu gebruik maken van de kortopvang voor hun kind polsen we systematisch naar hun bereidheid om een aandeel te kopen van onze coöperatie. Met een coöperatieve vennootschap kunnen we in heel de regio fondsen werven. Ze biedt ons ook een veel grotere vrijheid om de geschiktste onderneming of projectontwikkelaar te kiezen. Zelf droom ik van een sociale site met verschillende aanvullende voorzieningen voor diverse doelgroepen, zoals ouderen en personen met een handicap.’
 

www.deokkernoot.be

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.