01 jun '17

Warm en koud blazen

8714
door Luc Vanheerentals
Met het aantreden van een jongere generatie Franstalige politici lijkt de communautaire verstandhouding in enkele faciliteitengemeenten in positieve zin te evolueren. Of is het slechts schijn?

We denken hierbij aan de burgemeesters Frédéric Petit (MR) in Wezembeek-Oppem en Pierre Rolin (CDH) in Sint-Genesius-Rode. Zij leven de taalwetten na en maken meer dan hun voorgangers werk van een ernstige dialoog met de Vlamingen. Ook in Kraainem staat met het aantreden van Dorothée Cardon de Lichtbuer (CDH) sinds begin 2016 iemand aan het hoofd die meer verbindend wil optreden. Maar… desondanks zijn er signalen dat de communautaire duivel hier en daar opnieuw de kop opsteekt.

ALTIJD WEER LINKEBEEK

In Linkebeek weigerde Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) sinds 2012 eerst de Franstalige burgemeestersvoordracht van Damien Thiéry en meer recent van Yves Ghequiere. Als reactie op de benoeming van het Vlaamse oppositielid Eric De Bruycker in 2015 namen de Franstalige raadsleden ontslag en werden er in december 2015 opnieuw verkiezingen gehouden. Sinds de Raad van State eind 2016 het nieuwe beroep van Thiéry tegen zijn niet-benoeming als burgemeester verwierp, werd er terug enkele keren Frans gesproken in de gemeenteraad.

De Vlaamse oppositie had met de voordracht van Ghequiere gehoopt op een toenadering tussen de taalgemeenschappen, maar ook hij liet toe dat enkele raadsleden Franstalige interventies deden. Dat was voor de minister een brug te ver. Op het ogenblik dat wij dit artikel schrijven, draagt de Franstalige meerderheid schepen Valérie Geeurickx voor als burgemeester.

TAALREGISTRATIE

Vlaams schepen Geertrui Windels uit Sint-Genesius-Rode nam op 7 februari onverwacht ontslag. Zij uitte vlijmscherpe kritiek ‘op de jarenlange Franstalige pesterijen’. Haar motivatie wekte verbazing. Burgemeester Pierre Rolin wordt als een redelijk man ervaren, die veel meer dan zijn voorgangster oor heeft voor Vlaamse besognes. Toen Anne Sobrie op 27 maart de eed aflegde als nieuwe schepen kwam zij niet meer terug op de harde kritiek van Windels.

Minpunt voor de Vlamingen is echter de oproep die de meerderheid een tijd geleden aan Franstalige inwoners richtte om zich te registreren om overheidsdocumenten in hun taal te ontvangen. Op basis van de inhoud van een arrest van de Raad van State uit 2014 menen de Franstaligen dat dit slechts één keer om de vier jaar moet gebeuren in plaats van telkens opnieuw, zoals de omzendbrief-Peeters voorschrijft.

Omdat het hier niet gaat om ‘het beschikkend gedeelte’ van het arrest maar louter om ‘overwegingen’ heeft de Vlaamse overheid deze visie echter nooit aanvaard. Ook in Wezembeek-Oppem en Kraainem nemen de Franstaligen dergelijke initiatieven. Het ziet er dus naar uit dat het in 2018 weer allemaal zal draaien om de taal van de oproepingsbrieven.

OP EN AF

Ook in Kraainem is het deze legislatuur, op communautair vlak, rustiger dan voorheen, maar op Vlaamse vragen wordt nog steeds gecrispeerd gereageerd. Zo weigerde het gemeentebestuur de vzw ‘de Rand’ eerst om taallessen Nederlands te organiseren in de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool en wilde men nadien veel hogere tarieven aanrekenen dan aan lokale groepen, waardoor dit uiteindelijk werd afgevoerd.

In Wezembeek-Oppem waait er met de komst van Frédéric Petit een nieuwe, verzoenende wind. Er wordt ook hoe langer hoe meer geparticipeerd aan Vlaamse en provinciale initiatieven. Minister Homans weigerde in april echter de benoeming van Nathalie Leclaire (DéFi) als OCMW-voorzitster, wegens onvoldoende kennis van het Nederlands. Haar partij tekende hiertegen beroep aan bij de Raad van State. Burgemeester Petit deed geen zware uitspraken over deze beslissing, maar stelde enkel ‘verbaasd te zijn’ omdat Leclaire volgens hem wel degelijk uit de voeten kan in het Nederlands.

Ook in Kraainem en Wezembeek-Oppem hebben de Vlamingen echter kritiek op de beslissing van de Franstalige meerderheid om, zoals in Rode, de vermelde databank aan te leggen voor wie overheidsdocumenten in het Frans wil. In Linkebeek denkt men dat de aanvragen die bij de lokale verkiezingen van 2015 werden ingediend voor een Franstalige oproepingsbrief ook nog in 2018 zullen gelden.

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.