28 feb '17

Geen geld meer voor bosgroepen

2820
door Tina Deneyer
De bosgroepen in Vlaams-Brabant zitten sinds dit jaar zonder centen en houden op te bestaan. Bosgroepen geven advies over bosbeheer aan privéboseigenaars en doen ook aan beheer.

Onze provincie telt vier bosgroepen: Groene Corridor, Zuid-West-Brabant, Dijle-Geteland en Noord-Hageland, samen goed voor acht personeelsleden.

‘We zijn van Vlaanderen overgeheveld naar de provincie, maar blijkbaar zonder de bijbehorende middelen. De werknemers hebben geen baan meer, de jarenlange expertise gaat verloren en de boseigenaars staan in de kou’, zegt André Mathot, voorzitter van bosgroep Groene Corridor.

De provincie laat weten dat er wel degelijk een poging is ondernomen om de bosgroepen te redden. ‘Wij wilden de bosgroepen inpassen in onze provinciale cel Bosbeheer, maar daar zijn ze niet op ingegaan’, zegt gedeputeerde voor Milieu Tie Roefs (Groen). ‘Als alternatief rekruteren we vier bosbeheerders om een boswerking op provinciaal niveau uit te bouwen.’

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.