01 feb '20

Fietsostrade

2503
door Herman Dierickx
Voor de gelegenheid fietste ik van Vilvoorde naar Antwerpen, langs de nieuwe fietsostrade F1. Deze tocht leverde veel interessante informatie op. Zo vond ik het deel tussen Vilvoorde en de Brusselsesteenweg in Zemst bijzonder goed, met aangename trajecten langs de Zenne. Alvast een geweldige opsteke

Alvast een geweldige opsteker voor wie in het groen wil rijden.

Keerzijde van de medaille: de zeven gelijkgrondse kruisingen met soms drukke verkeerswegen waar je telkens halt moet houden. Dat is veel op een traject van hoop en al 10 km. Nog een keerzijde: de metalen bruggen over de Zenne liggen er met het vriesweer spekglad bij. Dan zijn ze levensgevaarlijk, de waarschuwingsborden ten spijt.

Over het deel van Mechelen naar Antwerpen ben ik minder enthousiast. Veel te veel vervelende korte bochten, asverschuivingen en spoorwegkruisingen, geen uniformiteit in het wegdek, langdurige en vervelende blootstelling aan een striemende zuidwestenwind. Dit kan veel beter. Een fietssnelweg is prima, maar zorg er dan ook voor dat er zo weinig mogelijk onderbrekingen zijn die enig oponthoud of snelheidsvermindering in de hand werken. Als je niet constant aan een snelheid van 20 à 25 km/uur kan rijden, is er een probleem. 

Bovendien zijn sommige delen verlicht, andere niet. Je hebt soms de indruk dat deze zachte verkeersas ontworpen is door mensen die weinig fietsen. Samengevat: de fietsostrade F1 geeft een gemengd beeld. Er maken al heel wat fietsers gebruik van, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Misschien zullen er de komende jaren nog aanpassingen worden aangebracht? We hopen het van ganser harte, want we moeten met nog meer mensen op de fiets.