01 feb '18

Reddingsplan

2974
door Herman Dierickx
Deze maand gaan de laatste drie jaar in van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Decennium van de Biodiversiteit. Het gebeurt slechts zelden dat de VN een decennium van iets uitroepen, maar voor biodiversiteit vinden ze dat gerechtvaardigd.

In eerste instantie werd 2010 uitgeroepen als het Jaar van de Biodiversiteit, maar de resultaten daarvan waren zo pover dat men meteen daarna besloot om er een decennium van te maken. De voorbije eeuw kwam de soortenrijkdom op aarde steeds meer onder druk te staan, met soms schrikwekkende cijfers. Heel wat soorten stierven uit, andere kenden een drastische achteruitgang die weinig goeds voor de toekomst liet verhopen. Dat moest dus anders. Een nieuw decennium zag het levenslicht. 

De tussentijdse resultaten tonen een gemengd beeld. Voor heel wat soorten duurt de achteruitgang voort. Dan gaat het vooral over die uit landbouwgebieden wereldwijd.

Andere groepen brengen het er beter vanaf, zoals bijvoorbeeld heel wat bossoorten in West-Europa en soorten waarvoor speciale beschermingsprogramma’s worden opgezet. Zoals voor de reuzenpanda in China of voor superzeldzame vogelsoorten op enkele eilanden in de Indische Oceaan, voor vlinders en roofvogels in Nederland, enzovoort. Bij ons zijn ze er waarschijnlijk wat laat aan begonnen. Zo zal onder meer de hamster uit onze contreien verdwijnen, ondanks een door de Vlaamse overheid opgezet beschermingsprogramma. De jongste tellingen van het beestje wezen uit dat het op sterven na dood is, het Decennium van de Biodiversiteit ten spijt. Volgende keer beter…