01 dec '20

Een groter
groener geheel

2748
door Herman Dierickx
Het ziet er steeds meer naar uit dat het Plan Boommarter uitgroeit tot een groot project met een grote maatschappelijke betrokkenheid van heel wat spelers.

Zowel de overheid als verenigingen en particulieren zetten hun schouders onder de ambitie om meer en betere natuur te voorzien in een duizenden hectare groot gebied tussen pakweg het Hallerbos en het Meerdaalwoud. 

Een paar maanden geleden kondigde een triomfantelijk persbericht aan dat de oppervlakte van het Hallerbos met 10% was aangegroeid tot 622 ha. Eind vorige maand was er een grote bosplantactie voorzien en op 15 december zouden zoveel mogelijk mensen worden betrokken bij de realisatie van dit ambitieuze doel. Jammer genoeg gooide corona roet in het eten en moesten beide publieksactiviteiten worden afgelast. Maar om niet te veel tijd te verliezen, gaan zogenaamde kernvrijwilligers, mensen die nauw betrokken zijn, al een deel van de plantacties uitvoeren. Na Nieuwjaar hoopt men om alsnog een grote publieksactiviteit te organiseren om bijkomend bos aan te planten. 

Particulieren aller landen

Opvallend: niet alleen de overheid en natuurverenigingen (Agentschap voor Natuur & Bos (ANB), Natuurpunt, Regionaal Landschap Pajot & Zenne, stad Halle), zetten zich in voor het ecologische netwerk en de bossen, ook bewoners zetten er hun schouders onder. Ze doen dat door bijvoorbeeld hun tuin te vergroenen en in te schakelen als verbindingszone tussen twee natuurplekjes. Zo maken ze onlosmakelijk deel uit van het grotere, groene geheel. Misschien is dit wel een unicum, want dit soort uitgebreide, onderlinge samenwerking vind je elders weinig tot niet. 

Medetrekker Patrick Huvenne, houtvester van het ANB en inwoner van Hoeilaart, is fier op de realisaties tot nu toe. ‘Toen we vijftien jaar geleden het Plan Boommarter opstartten, kwam het redelijk traag op gang’, herinnert hij zich. ‘We hadden voor ons initiatief goed gekeken naar het Plan Zeehonddat toen al een tijdje liep in de IJzervallei aan de kustpolders, maar vooraleer we het verhaal voldoende konden stofferen en er een degelijke visie aan koppelen gingen er wat jaren overheen. Vandaag valt de puzzel mooi in elkaar. Enkele voorbeelden illustreren dat. Minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil er absoluut 4.000 ha bos bij in deze legislatuur, de stad Halle zet in op meer lokaal groen op haar grondgebied, de burgemeester van Overijse participeert in het Plan Vliegend Hert door een broedhoop aan te leggen in haar tuin,… De mensen pikken dat op en willen ook iets doen. Het Plan Boommarter is een uitstekende gelegenheid om de grootschalige natuur daadwerkelijk te helpen. Niet enkel door de hardcore groene enthousiastelingen, maar met iedereen die dat wil.’

Concreet voorbeeld

De maatschappelijke context van vandaag helpt om mensen actief te betrekken. ‘Iedereen weet nu stilaan dat we een biodiversiteits- en klimaatcrisis doormaken en wil meehelpen om het tij te keren. Op deze manier wordt het allemaal heel concreet, en dat is nodig omdat de problematiek intussen alleen maar dringender is geworden. Niks doen, is geen optie meer en het Plan Boommarter vult de actuele noden heel concreet en op mensenmaat in.

Het komt niet vaak voor dat particulieren hun tuin vergroenen en er verbindingen tussen twee natuurplekken van maken.

‘Ons plan dient intussen als voorbeeld voor andere initiatieven zoals het Plan Kiekendief, dat intussen goed loopt in de zuidrand van de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. En een paar jaar geleden was er het ballonnetje voor een Nationaal Park Brabantse Wouden, waarvan de oppervlakte grotendeels overlapt met en geïnspireerd is op het Plan Boommarter.’ De Vlaamse Regering is in gang geschoten om dat Nationaal Park alle kansen te geven en daar zal ook het Plan Boommarter wel bij varen.

Om maar te zeggen, na een periode van relatieve radiostilte komt er plots een stroomversnelling die de komende jaren wel eens zou kunnen uitgroeien tot een heuse maatschappelijke beweging met veel deelnemers van allerlei slag. Dat is nu net wat mens en natuur nodig hebben. Hier liggen grootse verwezenlijkingen voor het rapen. Misschien moet het er nu maar eens van komen. Het zou een geweldige opsteker zijn voor de zuid- en oostrand rond Brussel. Als je er in gelooft gebeurt het ook, hebben we ooit geleerd. Hopelijk is deze uitspraak ook toepasbaar op het Plan Boommarter.