01 mrt '18

Steunmaatregelen wateroverlast

2577
door Tina Deneyer
Vlaams-Brabanders die in overstromingsgevoelige gebieden wonen, kunnen voortaan van de provincie subsidies krijgen om te voorkomen dat het water hun woning binnenkomt.

‘De provincie investeert al jaren in grootschalige werken zoals de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden, maar dat volstaat niet om in alle wateroverlast te vermijden’, legt gedeputeerde voor waterlopen Monique Swinnen (CD&V) uit. ‘Daarom willen we mensen die op kwetsbare plaatsen wonen, stimuleren om individuele maatregelen te nemen. Dankzij de nieuwe subsidies krijgen ze een duwtje in de rug. Omdat het hier gaat om maatwerk is het in eerste instantie niet haalbaar om meteen in de hele provincie aan de slag te gaan. Daarom gaan we eerst van start in de gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode. We werken nauw samen met de gemeenten en zien toe op de correcte uitvoering van de werken. Zo willen we samenwerken aan maatregelen die ervoor zorgen dat mensen gespaard blijven van waterschade.’

Het subsidiereglement vind je op:

 www.vlaamsbrabant.be