01 okt '16

Maalbeek ondergaat facelift

8974
door Herman Dierickx
Niet dat de uitvoering ervan morgen van start zal gaan, maar de jongste tijd is er veel beweging gekomen in het dossier van de herwaardering van de Maalbeekvallei tussen Asse en Grimbergen.

Eindelijk, want het gebied schreeuwt om allerlei aanpassingen die het voor natuur en mens aangenamer moeten maken in deze toeristische trekpleister. De gemeenten Asse, Wemmel, Meise en Grimbergen zijn alvast enthousiast, en dat geldt ook voor het Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Afdelingen Onroerend Erfgoed (OE) en Natuur en Bos (ANB), evenals ettelijke betrokken eigenaars. Bovendien is ook de provinciale Dienst Waterlopen van de partij omdat ze de beekvallei beheert. De Dworpse landschapsarchitecte Ann Voets heeft het grootste deel van de plannen uitgewerkt en gezorgd voor de nodige cohesie tussen de vele aspecten die met dit al bij al grootse project verbonden zijn.

ENTHOUSIASME

Er is een concrete visie uitgewerkt voor een groot deel van de vallei. Het traject tussen de Brusselsesteenweg en de Humbeeksesteenweg in Grimbergen komt eerst aan de beurt. Schepen Eddie Boelens (Groen): ‘Zoals de kaarten nu liggen, zullen de eerste inrichtingswerken waarschijnlijk in 2018-2019 beginnen. Dan zijn we hopelijk vertrokken voor een lange periode van duurzaam herstel.’

Ann Voets vult aan: ‘Het grootste deel van de voorbereiding is gebeurd, nu komt het er op aan om de nodige vergunningen te verkrijgen. Dat vraagt de nodige tijd. Het is een mooi project dat alle kans op uitvoering verdient.’ Eddie Boelens: ‘Dit is een fantastisch plan waar iedereen baat bij heeft. De vele verbeteringen zullen extra troeven zijn voor de zachte recreanten.’ Brecht Vermote van RLGC bekijkt het grotere plaatje: ‘Het project ligt volledig in ons werkingsgebied, zodat we onze rol als landschapsbouwer ten volle kunnen spelen.’

WAT ZAL ER AANGEPAKT WORDEN?

Onder meer de wandelinfrastructuur zal drastisch worden verbeterd, maar er worden ook maatregelen genomen om de ondoordachte bouwprojecten en andere projecten uit het verleden te milderen. Waterbeheersing is in deze smalle, grotendeels volgebouwde, vallei een belangrijk element waardoor de natuur, de landschappelijke en de zachte recreatie er bij zullen winnen. Daartoe zullen ook een paar volgestorte percelen uit het verleden worden gesaneerd. Hierdoor komt er ruimte vrij voor het water zodat mogelijke overstromingen een definitief halt worden toegeroepen.

Verder is het de bedoeling om de natuurlijkheid en de ecologie van de vallei op te waarderen. Dat kan onder meer gebeuren door vispassages te bouwen. Dat is geen moment te vroeg, want intussen zit er vis op sommige trajecten van de beek. Tegelijk zouden eindelijk ook de vele oude visvijvers worden gesaneerd waardoor hun ecologisch belang spectaculair kan stijgen. Hopelijk maakt men van de gelegenheid gebruik om de dikke oude sliblaag te verwijderen en de nefaste bladval van de omstaande bomen zoveel mogelijk te milderen.

OYENBRUGMOLEN

Een van de deelprojecten betreft het herstel van de Oyenbrugmolen aan de Oyenbrugstraat in de buurt van de Humbeeksesteenweg. Het is een van de vele oude molens die ooit de oevers van de Maalbeek sierden, maar die intussen bijna allemaal zijn verdwenen of niet meer functioneren. De grondige restauratie van deze molen uit de 14e eeuw gaat volgend jaar zijn eerste fase in.

Eigenaars Erik Van Hemelrijck en Linda De Wit: ‘De bedoeling is om de molen maalvaardig te maken en er elektriciteit mee te produceren. We zullen nagaan of deze combinatie mogelijk is met het huidige debiet van de beek, zonder dat het problemen oplevert voor de aanwezige vissen. In plaats van een klassieke vistrap zal een viskanaal worden gebouwd, een soort bypass om de visverplaatsingen toe te laten eenmaal de molen functioneert. Op termijn zal gedurende vijftig dagen per jaar worden gemalen. In een aantal latere fasen zullen bezoekers het complex in al zijn glorie kunnen bekijken. Dat was ook het geval tijdens de voorbije editie van de Oyenbrugfeesten, het laatste weekend van augustus; in de toekomst zal dat frequenter gebeuren.’