19 sep '18

Man van vele markten

2412
door Lene Van Langenhove
Dat mei 68 een cultureel ijkpunt blijft, weten ze maar al te goed bij Bozar. Vijftig jaar geleden bezetten kunstenaars en studenten er enkele weken de centrale hal om te protesteren tegen de vastgeroeste machtsstructuren.

Reden te meer om een reeks expo’s over verzet toen en nu te organiseren. Een belangrijke figuur daarin is Chris Marker, die bij zijn overlijden enkele jaren geleden een ontzettend veelzijdig oeuvre achterliet. 

Marker was schrijver, filmmaker, fotograaf, multimediakunstenaar en muzikant. Op zijn vele reizen was hij ook getuige van historische momenten, zoals de protesten in Cuba, Vietnam, Praag, Chili, Berlijn en Sarajevo. En natuurlijk was hij er ook bij die meimaand in Parijs. Het maakte zijn politiek engagement alleen maar groter. Dat is bijna vanzelfsprekend wanneer je mensen als Jean Cocteau, Agnès Varda, Jean-Luc Godard en Simone Signoret tot je vriendenkring mag rekenen.

Nog een vriend van hem, nouvelle vagueregisseur Alain Resnais, noemde Marker ‘het prototype van de eenentwintigsteeeuwse man’. In de zeventig jaar dat hij actief was, maakte hij talloze teksten, tekeningen, foto’s, films en multimediainstallaties. Hem productief en nieuwsgierig noemen is een understatement. Met films als Letter from Siberia, La Jetée en Level Five heeft hij de filmische conventies omvergeworpen door te spelen met het onderscheid tussen documentaire en fictie, tussen schrijven en visualiseren, tussen het stilstaande en bewegende beeld.

Op de tentoonstelling in Bozar, met de passende titel Memories of the Future, worden enkele films van hem integraal vertoond. Daarnaast maak je kennis met zijn muziek, grafische ontwerpen, foto’s, grote installaties en digitale werken. En niet te vergeten met zijn teksten. Marker startte als romanschrijver en criticus voor het Franse magazine Esprit in de jaren 40. Er zijn ook werken te zien die hij kreeg van kunstenaars. 

Blijkbaar was Marker een nogal enigmatisch persoon, die zelden in het openbaar verscheen en er heel wat alter ego’s op nahield. Door het tonen van interviews met mensen die hem en zijn werk goed kennen, krijg je een beter inzicht in zijn persoonlijkheid. Wat zeggen de kenners? Dat hij een scherpzinnig en rechtschapen man was, die lekker buiten de mainstream stond en graag experimenteerde met nieuwe technieken en materialen. En hij had een grote obsessie voor de vele gedaanten van het menselijke geheugen. Met deze tentoonstelling verovert hij alvast een plaats in het collectieve geheugen. 

19 SEP TOT 6 JAN 
Chris Marker 
Memories of the Future 
Brussel, Bozar