01 okt '22

Duurzame dorpskernen

1216
door Tina Deneyer
Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren werken samen met de provincie aan een plan om hun dorpskernen te versterken en tegelijk minder te bouwen buiten die kernen.

‘De bedoeling is om via het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Horizon+’ de kernen goed uit te rusten met de nodige woongelegenheid, infrastructuur en diensten, en minder groei daarbuiten. Op die manier beschermen we beter het groene en open karakter van deze gemeenten aan de rand van het Zoniënwoud’, zegt Ann Schevenels (Open VLD), gedeputeerde voor ruimtelijke planning. Het plan zal de dorpskernen afbakenen en bepalen waar er nog verkavelingen of appartementen kunnen worden gebouwd. ‘Door hun mobiliteitsprofiel, landschappelijk karakter en uitrustingsgraad zijn sommige woongebieden veel minder geschikt voor verdichting. Met het plan willen we de dorpen een duurzame toekomst bezorgen en het groene en open karakter van de gemeenten beschermen’. De startnota van het PRUP ligt tot 31 oktober ter inzage.