30 jan '23

Biodiversiteit gered?

1069
door Herman Dierickx
De reacties op de VN-conferentie over biodiversiteit in Montreal van december vorig jaar waren overwegend positief omdat er een beetje onverwacht een ambitieus akkoord uit de bus kwam. Met veel goede intenties.

Waaronder twee heel belangrijke: 30% van het land- en wateroppervlak van de wereld beschermen tegen 2030 en een fonds oprichten dat de biodiversiteit overal ter wereld moet ondersteunen, niet in het minst in de arme landen.

Sceptici merken op dat het veelal om onhaalbare en niet-afdwingbare doelstellingen gaat, te veel gebaseerd op vrijwilligheid. Landen die zich niet aan de afspraken houden, moeten bijvoorbeeld geen sancties vrezen. De vooropgestelde doelen zijn volgens de critici niet haalbaar zonder daadwerkelijke handhaving.

Iedereen sloeg ook onmiddellijk aan het rekenen. Hoeveel is er al beschermd bij ons? En bij de buren? Afhankelijk van welke sector, lobbygroep of belanghebbenden de rekenmachine vasthielden, kwamen er totaal verschillende cijfers naar boven… Ook de reacties varieerden sterk. Het voorspelt niet veel goeds. In 2030 zullen we het zien. Nog zeven jaar te gaan. Misschien stellen we ons best ook zelf een jaarlijks ambitieus doel om concreet bij te dragen.