01 dec '23

Knopen en kronkels in Amelvonnesbeek

932
door Tina Deneyer
In de Plantentuin van Meise meandert opnieuw de Amelvonnesbeek, de grootste zijbeek van de Maalbeek. Tot voor kort liep de beek nog in een rechtgetrokken tracé.

‘Door de beek opnieuw te laten meanderen, vertraagt de waterafvoer en krijgt natte natuur meer kansen’, licht Koen Es van de Plantentuin toe. ‘Dit stuk beek is voortaan dubbel zo lang en kan maar liefst tien keer meer water bergen. Nadat de beek haar natuurlijke loop helemaal heeft teruggekregen, planten we een moerasbos aan. De hele zone langs de beek is overstromingsgebied waar het risico op wateroverlast, net als bij het hele stroomafwaartse traject, groot is. Later zullen ook andere beken in de buurt worden aangepakt.’ Het project is het eerste wapenfeit van Water+Land+Schap, een programma dat wordt gefinancierd met middelen uit de Blue Deal. In de Noordrand focust het programma op de uitdagingen qua water en droogte in de Maalbeek-, Amelvonnesbeek- en Tangebeekvallei. ‘De Vlaamse Rand deelt extra in de klappen bij natte en droge extremen. De beekvalleien zijn hier nog erg smal, zowel in de open ruimte als in de bebouwde gebieden’, zegt Wim Solie van het Regionaal Landschap Brabantse Kouters. ‘Door de hoge graad van verstedelijking is de oppervlakte ook heel verzegeld. Om het landschap duurzaam te wapenen tegen de weersextremen moeten we oplossingen zoeken op de landbouwkouters en in de beekvalleien.’