01 mei '24

Praten met je lichaam

381
door Tina Deneyer
De voorbije Jeugdboekenmaand stond in het teken van sport en spel. Dat thema greep Cultuur Noordrand aan om een workshop non-verbaal theater voor kinderen te organiseren.

In de bibliotheek van Wemmel leerde een groep kinderen tussen 6 en 14 jaar van Villa Basta hoe ze met hun lichaam verhalen kunnen vertellen. ‘De kinderen kregen de beginselen van improvisatietheater aangeleerd en konden volop experimenteren met non-verbale expressie’, vertelt Jo Sollie, coördinator van Cultuur Noordrand. ‘Ze ontdekten dat je met je lichaamstaal veel meer kan vertellen dan je denkt. In een faciliteitengemeente als Wemmel, waar we te maken hebben met een meertalige context, is zo’n workshop heel dankbaar. De kinderen leerden hoe ze met hun lichaam tot verbinding konden komen zonder de taalbarrière.’