01 mrt '20

Bedrijfsterrein vol leven

6870
door Herman Dierickx
Na heel wat afwegingen besliste het bedrijf Athlon Car Lease uit Machelen in 2013 dat er een totale ecologische buitenaanleg mocht komen in plaats van een kleine groene heropsmuk.

Daarmee was het bedrijf een van de pioniers om meer natuur te brengen rond het bedrijfsgebouw. Dat van Athlon, waar een tweehonderdtal mensen werken, staat sindsdien model voor hoe divers zo’n aanleg kan zijn. Vandaag ligt de site aan de Peutiesesteenweg 115 er biodivers bij, met meer soorten planten en dieren dan ooit. En dat in een al bij al toch redelijk industriële omgeving. Het toont aan wat er mogelijk is als je erin gelooft. Evident was dat niet: natuur kansen geven rond een grondig gerenoveerd oud industrieel pand waar vroeger Chamebel was gehuisvest. En is dat niet contradictorisch, een autoverhuurbedrijf dat zich inzet voor de natuur? ‘Een bedrijf zoals het onze moet daar aandacht voor hebben. Niet alleen voor natuur, maar ook voor de juiste keuze van vervoersmiddel. Athlon was het eerste leasingbedrijf dat vanaf 2008 mensen en bedrijven helpt het juiste vervoermiddel (wagen, fiets, openbaar vervoer) te kiezen in plaats van automatisch steeds de grootste wagen voor het voorziene budget te nemen. Bewustwording rond de impact van overdadig wagengebruik hoort ook bij onze activiteiten’, zegt general manager Erwin Ollivier.

Natuur stimuleren

In 2012 lag het bedrijfsterrein er verwaarloosd bij. De groenzone van een hectare was aan haar lot overgelaten en smeekte om een doordacht beheer. In samenspraak met de general manager werkte het bedrijf Nnof uit Vilvoorde een ontwerp uit dat garant stond voor een heleboel ecologische principes, onder meer om de aanwezige soortenrijkdom zo intact mogelijk te laten en waar mogelijk te stimuleren. Aandacht voor een toekomstig eenvoudig beheer dat zo weinig mogelijk verstoring met zich brengt, was een ander uitgangspunt. Het toevoegen van een bijenhotel en een poel gaf veel extra kansen aan de soorten die daar gebruik van maken.

‘Als bedrijf moeten we iets doen voor de maatschappij’, vindt Ollivier. ‘Natuur stimuleren is belangrijk, maar ook de medewerkers van Athlon moeten zich goed voelen in de nieuwe, groene omgeving. Vergaderen en wandelen in het groen geeft hen voldoening.’

Vandaag zijn drie biotopen of leefgebieden prominent aanwezig op de site. Het gaat over een zich verjongend eiken-elzenbos, een oud grasland en in 2015 ingezaaide en aangeplante bloemenweiden. Die vormen allemaal een prachtig contrast met het strakke witte gebouw van twee bouwlagen. Er is veel uitwisseling van soorten met het aangrenzend stormbekken van de Woluwe. Zo komen in de zomer heel wat libellen jagen boven het grasland van Athlon. Op dat perceel groeien inmiddels al nieuwe plantensoorten die een belangrijke meerwaarde vormen voor de vele insecten die daar hun leven maken. De bloemenrijkdom is groot, de aanwezigheid van de poel is een krachtige stimulans voor het leven in de buurt.

Aangename werkplek

De vroegere parkeerplaatsen zijn omgevormd tot hotspots van de natuur. Het zijn grasdallen die in de loop der tijden bedekt zijn met een laagje stof en grond. Dat zorgt voor een extreem voedselarme bodem in de zon en halfschaduw, met grote aantallen pionierplanten en veel insecten die er partners ontmoeten, voedsel en rust vinden, en voor nakomelingen zorgen. De werknemers parkeren hun wagens tweehonderd meter verderop en leggen het laatste deel van hun pendeltraject te voet af. ‘s Avonds gaat het de omgekeerde richting uit en doen ze een wandeling naar hun auto. En zo gaat het elke dag opnieuw. ‘Onze mensen vinden die wandeling een absolute meerwaarde. Een kort traject door de natuur in het begin en op het einde van de werkdag geeft energie.’ Toen het inrichtingsproject afgewerkt was, kreeg het personeel rondleidingen om te kijken en te horen waarom voor deze inrichting was gekozen.

Eén grote domper blijft bestaan. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de Trawoolbeek, die nu onder de gebouwen van Athlon loopt, opnieuw bovengronds te brengen. De plannen waren ver gevorderd, met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die zich al had geëngageerd. Op het laatste nippertje gingen de eigenaars van de grond - Athlon is huurder - niet akkoord. ‘Dat blijft een litteken’, betreurt Ollivier. ‘Het heeft weinig gescheeld of ook dit hadden we kunnen realiseren. Jammer genoeg is het niet gelukt. Ik vind dat nog altijd spijtig.’ 

Het illustreert misschien ook dat nog niet iedereen de meerwaarde van dit soort projecten inziet. Maar goed, intussen is de werkplek van Athlon uitgegroeid tot een veelgebruikte demonstratiesite waar bedrijven regelmatig inspiratie komen opdoen over hoe je een ecologische buitenaanleg realiseert. ‘Dat stemt mij dan weer gelukkig. Met een beetje durf en inspiratie kunnen bedrijven een hefboom zijn om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.’