01 dec '20

Bezwaar tegen Broeklin

2813
door Tina Deneyer
De stad Vilvoorde dient bezwaar in tegen de plannen voor de werkwinkelwijk Broeklin, het aangepaste reconversieproject van de nv Uplace in Machelen. Het bezwaar komt als een verrassing, want in het voorjaar schaarde Vilvoorde zich nog achter het akkoord dat alle betrokken partijen bereikten.

‘De plannen, zoals beschreven in de aanvraag voor de omgevingsvergunning, respecteren niet de gemeenschappelijke visie die we een aantal maanden geleden hebben uitgewerkt’, zegt Hans Bonte (SP.A), burgemeester van Vilvoorde. ‘Het basisprobleem van het oude Uplace is niet opgelost, noch op vlak van mobiliteit noch wat betreft de grootte en de aard van de handelszaken’, vult schepen voor Economie Didier Cortois (Open VLD) aan. ‘Er zijn afspraken gemaakt over de grootte en de aard van de handelszaken, maar de ingediende plannen bieden geen enkele garantie om niet te vervallen in een klassiek shoppingcenterconcept.’ Vilvoorde wil dat de plannen worden bijgestuurd.

Ook de provincie Vlaams-Brabant formuleert een aantal opmerkingen op de omgevingsvergunning. ‘Volgens ons wordt er te weinig ingezet op het feit dat de Vlaamse Regering voor de Vlaamse Rand voorschrijft dat maximaal 50% van de bezoekers met de auto mag komen en minstens 50% met het openbaar vervoer. Ook de grootte van de winkels moet beter worden gespecifieerd’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). De provincie benadrukt dat ze wel achter het project blijft staan. Dat geldt ook voor de Bond Beter Leefmilieu (BBL), die een van de grote bestrijders was van het oude Uplace-project. ‘De BBL werkte zelf mee aan de voorbereiding van deze nieuwe plannen en engageert zich om ook in de toekomst de schouders te zetten onder de ontwikkeling en invulling van een circulaire maakwinkelzone’, reageert woordvoerder Erik Grietens. ‘We vragen wel dat er voldoende garanties worden ingebouwd wat betreft de mobiliteit.’ Uplace zelf laat weten dat het niet wil reageren zolang de vergunningsaanvraag loopt