01 sep '18

Machelen aan zet
in dossier Uplace

1925
door Tina Deneyer
De Vlaamse overheid heeft de bevoegdheid om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen voor de reconversiezone waar Uplace moet komen, doorgegeven aan de gemeente Machelen.

Machelen is voorstander van het project. Eind vorig jaar verwees de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Uplace nog naar de prullenmand. Nu is dus de gemeente Machelen aan zet. ‘We willen de komende maanden met alle betrokkenen rond de tafel gaan zitten om een plan uit te werken dat breed gedragen wordt’, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef (SP.A). ‘Onze gemeente kampt met een werkloosheidsgraad van 9,6%. Een project als dat van Uplace zal voor werkgelegenheid zorgen. We blijven dus achter het project staan.’

Hans Bonte, burgemeester van de naburige stad Vilvoorde en partijgenoot van De Groef, is niet te spreken over de nieuwe stap in de Uplace-saga. ‘Het is laf van de Vlaamse Regering om de hete aardappel in het dossier door te schuiven naar de gemeente Machelen’, aldus Bonte. Bij Uplace zelf wordt tevreden maar voorzichtig gereageerd. ‘Het is positief voor de toekomst van de hele reconversiezone dat de gemeente zelf de bevoegdheid in handen krijgt om een zonering op te stellen’, zegt woordvoerder Lies De Smedt. ‘Als projectontwikkelaar en eigenaar van één van de terreinen in het reconversiegebied blijven wij bereid om een trekkersrol te spelen in de nieuwe invulling en sociaal-economische heropleving van de reconversiezone. De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zal aanzienlijk wat tijd in beslag nemen. We zijn er ons van bewust dat dit een werk van lange adem wordt.’ Uplace investeerde intussen al 87 miljoen euro in het project.