01 feb '23

Vlabinvest investeert in
betaalbare bouwgronden

5906
door Gerard Hautekeur
De grote meerderheid van de jongeren tussen 18 en 30 jaar wil in de Rand blijven wonen, maar ze botsen op het geringe aanbod van betaalbare huisvesting. Met zijn strategische aankooppolitiek van gronden wil Vlabinvest de grondprijs drukken om projecten van betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren. Mensen die een band hebben met de streek krijgen voorrang.

Recent onderzoek van notarissen toont aan dat de grondprijs in de Rand in de afgelopen vier jaar met 20% is gestegen’, zegt Sarah Claeys, directeur van Vlabinvest. ‘Uiteraard zijn er prijsverschillen tussen de gemeenten onderling. Hoe dichter bij Brussel hoe duurder. Door die snel stijgende prijzen vinden huishoudens met een klein tot middelgroot inkomen steeds moeilijker een goede en betaalbare huur- of koopwoning in de Rand. Met hun inkomen komen ze echter niet in aanmerking voor een sociale woning. Sedert de oprichting in 2014 koopt Vlabinvest met subsidie van de Vlaamse overheid strategisch gelegen bouwpercelen op, waarop dan later een betaalbaar woonproject wordt verwezenlijkt. Vlabinvest is als Autonoom Provinciebedrijf geen bouwheer, maar een financieringsfonds,’ verduidelijkt Claeys.

‘Wij bieden aan onze samenwerkende partners de bouwgrond aan tegen een prijs die 20% onder de marktprijs ligt en helpen ook om de bouw van de woningen en appartementen te financieren. Voor de aankoop van gronden beschikt Vlabinvest over een voorkooprecht om er betaalbare woningen en kavels te verwezenlijken. Voor de bouw van woningen en appartementen werken we nauw samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen. Samen met de lokale besturen zijn zij onze prioritaire partners.’

Spaarzaam met de grond

‘Heel vaak ontwikkelen we met onze partners gemengde projecten, een combinatie van sociale huisvesting en Vlabinvest-woningen. In Overijse is er het project Drogenberg met 44 sociale en 12 Vlabinvest huurappartementen. Alle appartementen hebben een groot terras dat uitgeeft op een gemeenschappelijke park. Voor de bouw van betaalbare particuliere woningen zijn er veertien kavels van maximum 2,5 tot 3 are verkocht. De bewoners hebben een beperkte tuin, maar ze kunnen gebruik maken van het gemeenschappelijke park dat is aangelegd als woonerf met een speeltuin. Precies omdat de bouwgrond zo prijzig is, komt het erop aan om de open, groene ruimte zoveel mogelijk gemeenschappelijk te benutten.

Totaal nieuw is dat we vanaf 2023 eveneens verkrotte woningen zullen opkopen, renoveren en te koop aanbieden.

Diezelfde filosofie hanteren we in andere projecten zoals in Dworp met vijftien volledig ingerichte koopwoningen op bouwpercelen tussen 2 en 3,7 are. De gezinnen hebben weliswaar een kleine tuin, maar die ziet uit op het groen van de beekvallei. In dit project is een deel van de grond ingebracht door het OCMW. Voor de vijftien koopwoningen met drie slaapkamers ligt de gemiddelde verkoopprijs op 335.000 euro, inclusief BTW. Dankzij onze projectformule kunnen de woningen een flink stuk onder de marktprijs worden verkocht. Voor alle, dus ook de gemengde projecten waarbij Vlabinvest is betrokken, geldt dat mensen die een binding hebben met de gemeente, die er wonen of er zijn opgegroeid, voorrang krijgen bij de toekenning. Een beoordelingscomité onderzoekt of een kandidaat voldoet aan de voorwaarden.

Kopen en renoveren

‘Gelet op het te krappe aanbod van goede en betaalbare woningen zal Vlabinvest in de toekomst sterker inzetten op de renovatie van woningen. In het vernieuwbouwproject van tien huurwoningen in Sint-Pieters-Leeuw financiert Vlabinvest één huurwoning. De tien huurwoningen worden bij voorrang toegekend aan inwoners van Sint-Pieters-Leeuw’, benadrukt Claeys. ‘Totaal nieuw is dat we in 2023 eveneens verkrotte woningen in de Rand zullen opkopen, renoveren en te koop aanbieden. Daarbij zal Vlabinvest nauw samenwerken met de Dienst Wonen en andere diensten van de provincie Vlaams-Brabant.’ (zie ook het artikel Renoveren zonder kopzorgen in RandKrant van november 2022)

Investeringsfonds

In het kader van zijn grondbeleid is Vlabinvest tijdelijk eigenaar van de aangekochte gronden, die het vervolgens doorverkoopt of in erfpacht geeft. ‘In de gemeente Bertem bijvoorbeeld heeft Vlabinvest een eigen grond doorverkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij die eigenaar was van een aanpalend bouwperceel. Zo kunnen er op het gezamenlijke bouwterrein meer woningen worden gebouwd dan op de twee gronden afzonderlijk. De opbrengst van de verkochte gronden en de inkomsten van gronden in erfpacht kan Vlabinvest opnieuw investeren in andere gemeenten. Op die manier ontstaat er een rollend investeringsfonds (met eigen middelen) dat in aanvulling op de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid Vlabinvest meer armslag geeft.’

‘Sinds zijn oprichting in 2014 heeft Vlabinvest samen met bevoorrechte partners 150 koopwoningen en 136 huurwoningen gerealiseerd. Via de projecten waarbij Vlabinvest is betrokken is de huurmarkt uitgebreid met 1.247 wooneenheden, waarvan 791 sociale huurwoningen. Dankzij ons divers aanbod van koopwoningen, huurwoningen en kavels kunnen we in de Rand een verschil maken. Vlabinvest is vandaag aanwezig in 35 gemeenten met grond of woningen en probeert in de toekomst in alle 39 gemeenten van het werkingsgebied aanwezig te zijn.’

Meer info: info@vlabinvest.be

Lees ook: Jonge inwoners willen in hun gemeente blijven wonen