19 mrt '13

Wonen, verplaatsen, onthalen

7318
door RK
Tom Dehaene (43) is een van de twee nieuwkomers in de nieuwe deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Dehaene (CD&V), zoon van, stapt over van het Vlaams parlement. Hij is bevoegd voor cultuur, Vlaams karakter, wonen en mobiliteit.

Tom Dehaene (43) is een van de twee nieuwkomers in de nieuwe deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Dehaene (CD&V), zoon van, stapt over van het Vlaams parlement. Hij is bevoegd voor cultuur, Vlaams karakter, wonen en mobiliteit.

Dehaene wil anderstalige nieuwkomers in de Vlaamse Rand op een Breugeliaanse, uitnodigende, warme, hartelijke, respectvolle manier onthalen. ‘Via culturele activiteiten kunnen we anderstaligen trachten te overhalen om te participeren aan onze gemeenschap waarin onze Nederlandse taal vanzelfsprekend een belangrijk element is.’ De provincie wil de mensen sensibiliseren rond de zware mobiliteitsproblemen in de Vlaamse Rand en Brussel, want heel Vlaanderen heeft daarmee te maken. De provincie wil het fietspadennetwerk uitbouwen en bij andere instanties lobbyen voor betere wegen en openbaar vervoer. Dehaene pleit ervoor om meer in te zetten op betaalbaar wonen in de Vlaamse Rand door middel van meer sociale woongelegenheden en door extra geld via het investeringsfonds Vlabinvest.

Lees heel het interview in RandKrant van april.