01 okt '15

'Investeren in
vernieuwing en groei'

9600
door Bart Claes
Tijdens de eerste zeven maanden van dit jaar noteerde Brussels Airport een spectaculaire groei van 8,6%. In juli trokken er 2,5 miljoen passagiers van op Zaventem de wereld in. Dat waren er nog nooit zo veel. Maar wat met het vliegtuiglawaai en de regionale luchthavens?

Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport, zet sinds 2010 volop in op vernieuwing en groei. Dit jaar opende het nieuwe verbindingsgebouw  Connector tussende terminal en Pier A, net als het nieuwe protocolgebouw voor hoogwaardigheidsbekleders. De 10.000 zitjes in de luchthavengebouwen werden vernieuwd, de aankomstzone ondergaat momenteel een opknapbeurt, de start- en landingsbanen worden gerenoveerd.

2015 wordt een recordjaar voor Brussels Airport. Feist: ‘Van januari tot en met juli noteren we een stijging van 8,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens de internationale voorspellingen zal het aantal passagiers tot 2020 elk jaar met een goede 2% stijgen. Wat de vracht betreft, was er de eerste zeven maanden van dit jaar een groei van 11%. Sterke cijfers, maar de evolutie van het vrachtvervoer laat zich moeilijker voorspellen. Belangrijk om weten: het aantal vluchten is niet even sterk gegroeid. Het aantal vluchten is gestegen met 4,2%. Dat komt omdat de bezettingsgraad van de vliegtuigen hoger ligt. Vorig jaar in juli bedroeg het gemiddeld aantal passagiers per vlucht 119, dit jaar was dat 125.’

Aan wat is deze groei te danken?
‘De groei bewijst dat de nieuwe dynamiek die enkele jaren geleden is gestart, en waarbij we de klant centraal stellen, zijn vruchten afwerpt. Ons doel is om van Brussels Airport een innoverende, klantvriendelijke en aangename luchthaven te maken. Wij willen dat de vakantie van de passagiers al op de luchthaven start. Daarbij zetten we volop in op het verbeteren en vernieuwen van onze infrastructuur en onze diensten. Zoals het nieuwe verbindingsgebouw Connector. Dankzij dat gebouw kunnen de passagiers sneller van de check-in naar hun gate, met een spectaculair zicht op het tarmac. De 25 screening lanes vormen het grootste platform voor de controle van passagiers en handbagage in Europa; passagiers kunnen er terecht in een volledig nieuwe winkel- en ontspanningszone.’

'Wij willen dat de vakantie van de passagiers al op de luchthaven start.'

‘We werken ook samen met de luchtvaartmaatschappijen om ons netwerk uit te breiden, naar Europese bestemmingen en daarbuiten. Elke dag vertrekken er 26 langeafstandsvluchten. Eind oktober start ANA – All Nippon Air- ways – met een dagelijkse vlucht naar Tokio. Elke nieuwe verbinding zorgt voor nieuwe businesskansen, import en export, toerisme.’

‘Wat het vrachtvervoer betreft, zet Brussels Airport in op haar specialisatie in het vervoer van temperatuurgevoelige goederen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor de farmaceutische industrie. Het afgelopen jaar zijn vier nieuwe vrachtmaatschappijen gestart op Brussels Airport: Ethiopian Airways, Qatar Cargo, Yangtze River Express en KF Aerospace. Dat brengt honderden nieuwe banen met zich mee.’

Brussels Airport heeft een investerings­programma tot 2025. Wat zijn de belangrijkste plannen?
‘Begin 2016 kunnen ook de passagiers van Pier B van het verbindingsgebouw Connector gebruik maken. Eind 2016 vernieuwen we de commerciële ruimtes. De kantoren van de oude terminal worden omgebouwd tot kantoren. Op middellange en langere termijn staat de grondige renovatie van de twee andere start- en landingsbanen – waarvan één baan al in 2016 – op het programma, en de uitbreiding van Pier A.’

Vastgoedverhuur op de luchthaven?
‘Naast het vervoer van passagiers en cargo is de ontwikkeling van vastgoed een derde pijler voor Brussels Airport. Het project Gateway – de oude terminal – is een nieuw kantorencomplex waarin de 2.000 werknemers van Deloitte volgend jaar hun intrek zullen nemen. Onlangs is ook het project Passport boven de doopvont gehouden, waar KPMG zich zal vestigen. Het is de doelstelling om tegen 2040 nog andere vastgoedprojecten op te starten, zodat Brussels Airport zich verder kan ontwikkelen als een volwaardig Airport Business District.’

‘De contouren van de luchthaven liggen vast. Het is niet de ambitie om de terreinen van de luchthaven fundamenteel te vergroten.’

Meer passagiers en meer vracht, dus ook meer verkeer van en naar de luchthaven?
‘Brussels Airport functioneert als een knooppunt van fietsers, bussen, treinen, taxi’s, auto’s en vliegtuigen. Mensen reizen niet alleen naar de luchthaven om er het vliegtuig te nemen, maar ook om bijvoorbeeld over te stappen van de trein op de bus.'

'We willen bijdragen tot het verbeteren van de toegankelijkheid van de hele regio. Daarvoor werken we samen met De Lijn, NMBS en MIVB, en met de betrokken beleidsniveaus. Zo hebben we samen met de NMBS het aantal rechtstreekse verbindingen met nationale en internationale stations verhoogd. Er zijn ook plannen om de luchthaven per tram te verbinden met Jette en de Heizel en de tramlijn van Brussel stad naar de NAVO door te trekken.’

‘Enkel inzetten op openbaar vervoer zal het mobiliteitsprobleem echter niet oplossen. De Brusselse ring moet ook worden aangepast zodat de A201, de enige toegangsweg naar Brussels Airport, gemakkelijker te bereiken is. Daarnaast pleiten we voor een zuidelijke toegangsweg vanaf de E40, die het verkeer vanuit Leuven opvangt. Het fietsnetwerk wordt uitgebreid en een volwaardig fietspunt uitgebouwd.’

Enkele jaren geleden werd er geopperd om de luchthaven te ‘verdelen’ naar kleinere lucht­havens in het land. Is daar nog sprake van?
‘De rol van Brussels Airport bestaat erin om goede verbindingen te verzekeren die nodig zijn voor de economische en internationale rol van Brussel, de gewesten en België. Dat is alleen mogelijk als Brussels Airport alle marktsegmenten kan bedienen: zowel vracht als passagiers, zowel charters en low cost als full service maatschappijen. Ook wettelijk en economisch is een opsplitsing onhaalbaar: de luchtvaartmaatschappijen beslissen zelf op welke luchthavens ze vliegen, op basis van de marktvraag.’

‘Het is voor de rendabiliteit van de luchtvaartmaatschappijen bovendien essentieel om zowel passagiers als cargo te vervoeren. Meer dan 30% van de vracht wordt vervoerd aan boord van passagierstoestellen. Vandaar ook de absolute noodzaak om voldoende grote cargoactiviteiten op Brussels Airport te behouden. Cargoactiviteiten die ontmoedigd worden op Brussels Airport, zullen zich immers niet verplaatsen naar regionale Belgische luchthavens, maar gaan weg uit België. Dan dreigen er 13.000 rechtstreekse en onrechtstreekse banen verloren te gaan.’

Kan de luchthaven nog uitbreiden?
‘De contouren van de luchthaven liggen vast. Het is niet de ambitie om de terreinen van de luchthaven fundamenteel te vergroten. We bekijken op dit moment wel hoe we de stij- ging van het aantal passagiers op de langere termijn kunnen opvangen.’

Buurtcomités blijven zich roeren over het vliegtuiglawaai. Hoe houdt de lucht haven rekening met hen?
‘Brussels Airport is altijd voorstander geweest van een open communicatie naar de omwonenden. Al meer dan tien jaar is er structureel en rechtstreeks overleg met buurtcomités. Sinds vorig jaar verdeelt Brussels Airport ook het burenmagazine Connect in de buurgemeenten. Niet minder dan 600.000 exemplaren bereiken zo 1,4 miljoen mensen.'

'Als luchthavenuitbater zijn wij bewust van de impact van onze activiteit op onze omgeving. Vandaar dat wij pleiten voor een geharmoniseerde luchtvaartregulering, een zogeheten vliegwet die de economische ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen en de impact op de omwonenden in zijn totaliteit op een evenwichtige manier aanpakt.’

De luchthaven is de belangrijkste werkgever van de regio. Hoeveel mensen werken er?
‘Brussels Airport is de op één na grootste economische motor van het land, met 20.000 directe en 40.000 indirecte banen, 260 actieve bedrijven op onze luchthaven, een toegevoegde waarde van 3,2 miljard euro. Dat is 1,5% van het Belgische Bruto Binnenlands Product.’