04 dec '14

Uplace, dan toch? 

12397
door Bart Claes
Krijgt het megashoppingscentrum in Machelen nu groen licht of niet? Hoe is het met de plannen gesteld? En met de vergunningen? Kan er nog iemand aan uit?

We schrijven 2009. Op de laatste ministerraad van de Vlaamse Regering Peeters I wordt het brownfield-convenant goedgekeurd dat het pad effende voor Uplace. Het convenant maakt het voor Uplace – een vastgoedbedrijf rond ondernemer Bart Verhaeghe– mogelijk om de verontreinigde terreinen naast de voormalige Renaultfabriek in Machelen te saneren en een nieuwe bestemming te geven. Verhaeghe ziet het groot: een winkel- en ontspanningscomplex goed voor 190.000 m2 aan winkels, publieke ruimte, ontspanning, kantoren en zo meer.

BEZWAREN

Er komt tegenkanting. In september 2011 beslist de provincie Vlaams-Brabant om geen milieuvergunning toe te kennen, vooral uit vrees voor extra druk op het al oververzadigde wegennet. Uplace gaat in beroep bij Vlaams minister van Natuur en Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). De Gewestelijke Milieuvergunningscommissie gaf haar toen een negatief advies, maar de minister levert in mei 2012 toch een milieuvergunning af. De provincie, de steden Leuven en Vilvoorde, de Brusselse Raad voor het Leefmilieu, Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu trekken op hun beurt naar de Raad van State. Die schorst de vergunning eind 2012, en bevestigt die schorsing in mei 2014 in haar arrest.

Van Lancker verwacht in 2015 alle vergunningen rond te krijgen, zodat de bouw in 2016 kan starten. In 2018, een jaar later dan aanvankelijk gepland, hoopt Uplace de deuren te openen.

Voor Joost Vandenbroele van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu blijft dat ook nu de voornaamste bezorgdheid. ‘De luchtkwaliteit en mobiliteit’, zegt hij. ‘De inplanting vlak naast de Ring is geen goed idee. Het zet extra druk op het wegennet, met meer files tot gevolg. Uplace is een investering die op lange termijn weinig oplevert voor de samenleving, zeker niet voor de leefbaarheid in de Noordrand.’

POSITIEF ADVIES

Volgens Uplace is de bezorgdheid over de mobiliteit van de baan. De Gewestelijke Milieuvergunningscommissie gaf in oktober 2014 namelijk een positief advies. De commissie oordeelt dat de hinder voor mens en milieu ‘tot een aanvaardbaar minimum kan beperkt worden’ en dat het beroep van Uplace tegen het arrest van de Raad van State gegrond is.

Het advies ligt op de tafel van Joke Schauvliege, nu als Vlaams minister van Omgeving. ‘De commissie vindt dat de grootste bezorgdheid – de mobiliteit – opgelost is. Het mobiliteitsplan van Uplace is afdoende en zal tijdig worden gerealiseerd’, zegt CEO Jan Van Lancker. ‘De Vlaamse Regering en wijzelf hebben geluisterd naar alle bezorgdheden en op het vlak van openbaar vervoer zijn er concrete stappen gezet.'

'Er komt een tramtracé en een tramhalte, er is een akkoord met De Lijn over pendelbussen naar het station van Vilvoorde en verder richting Zaventem, er is een dossier klaar om in te dienen voor de bouw van een treinstation op tweehonderd meter van Uplace. (n.v.d.r. Onder druk van de besparingen besliste de NMBS zopas om de bouw van het station Machelen Kerkstraat voor onbepaalde tijd uit te stellen.) Voor het autoverkeer zijn alle vergunningen voor de wegenwerken afgeleverd.’ Zo wordt Uplace aangesloten op de Woluwelaan en komt er een aansluiting op het op- en afrittencomplex van de E19 met de Brusselse Ring.

BOUWEN IN 2016

Maar er zijn nog andere hindernissen voor Uplace. Zo werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan vernietigd door de Raad van State, eveneens met het gebrek aan mobiliteitsmaatregelen als argument. En tegen de stedenbouwkundige vergunning die werd afgeleverd door Vlaamse minister Philippe Muyters (N-VA), loopt er een beroep bij de Raad  voor  Vergunningsbetwisting. ‘Dat lopende beroep schorst de vergunning niet’, zegt CEO Van Lancker. ‘Hoe dan ook, de grootste bezorgdheid van de mobiliteit is van de baan. Ik vermoed dat er nog steeds instanties tegen ons project zullen zijn, maar nu er een positief advies is over de mobiliteit zijn de middelen zowat uitgeput.’

Hij verwacht in 2015 alle vergunningen rond te krijgen, zodat de bouw in 2016 kan starten. In 2018, een jaar later dan aanvankelijk gepland, hoopt Uplace de deuren te openen. De commerciële ruimten worden intussen alvast volop verhuurd. ‘Winkels, restaurants, het theater, de bioscoop, het raakt vlot ingevuld,’ zegt Van Lancker.

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.