01 dec '17

Buddy aan de wieg

10474
door Gerard Hautekeur
Het Huis van het Kind in Asse en de Erasmushogeschool Brussel starten met het project Buddy aan de wieg. Vanaf december begeleiden studenten vroedkunde kwetsbare, zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap tot een jaar na de bevalling.

Ons hoofddoel is dat de moeder een gezond kind op de wereld zet en dat de toekomstige mama zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op de bevalling. Veel kwetsbare zwangere vrouwen gaan nu veel te laat op consultatie bij een huisarts of een gynaecoloog. Dit verhoogt de kansen op complicaties tijdens de kraamperiode.’

‘De buddy heeft een belangrijke rol’, zeggen Simonne Jacobs, vrijwilligster bij het Huis van het Kind in Asse, Liesbeth Jorissen van Kind & Gezin en Marianne Vanbellinghen, docente aan de Erasmushogeschool en voordien tien jaar actief als vroedvrouw in Brussel. ‘Het project wordt deels gefinancierd door de Erasmushogeschool en de Koning Boudewijnstichting.’

EEN MAATJE

‘Zwangere vrouwen uit sociaaleconomisch zwakke milieus staan vaak argwanend tegenover professionele zorgverleners. Sommigen beschouwen hen als een bedreiging. De studenten zijn ongeveer van hun leeftijd en worden makkelijker als een gelijke aanzien. Daarom zijn ze zeer geschikt als buddy.’

‘Hun eerste opdracht bestaat erin een vertrouwensrelatie op te bouwen met de zwangere vrouwen door allerlei zaken samen te doen, zoals wandelen, koken, boodschappen doen en veel praten. Buddy betekent letterlijk een maatje of een vriendin, maar onze buddy’s zijn meer dan een vriendin. Ze halen kwetsbare vrouwen uit hun isolement, gaan mee naar prenatale consultaties, geven de vrouwen bijkomende informatie en hebben oog voor hun psychosociale behoeften. Zo kunnen ze na verloop van tijd een brug slaan naar de professionele hulpverleners, sociale voorzieningen en welzijnsorganisaties.’ 

Buddies begeleiden en versterken kwetsbare, zwangere vrouwen. Tegelijk leren ze veel bij in hun opleiding vroedkunde.

Hoe komen de studenten met kwetsbare zwangere vrouwen in contact? ‘Huisartsen, gynaecologen en de partners van het Huis van het Kind in Asse spelen hierin een sleutelrol. Kind & Gezin, de sociale dienst van het OCMW, het algemeen welzijnswerk en de scholen werken samen binnen het Huis van het Kind. Zij zijn belangrijke doorverwijzers. Zij komen vaker in contact met vrouwen uit kwetsbare gezinnen.’

‘In de Rand neemt het aantal kwetsbare huishoudens immers toe, in het bijzonder in de deelgemeenten die grenzen aan Brussel. Dit is zeker het geval voor Zellik, een deelgemeente van Asse, waar 17 procent van de gezinnen in kansarmoede leeft. Dit percentage ligt net iets lager dan de alarmerende cijfers van het Brusselse Gewest waar een op de vijf kinderen wordt geboren in een gezin zonder inkomen uit werk.’

PIONIEREN

Het Huis van het Kind in Asse is in de Rand pionier van het project Buddy aan de wieg. ‘We lieten ons inspireren door een gelijkaardig pilootproject, dat in 2008 startte, van de Arteveldehogeschool in Gent. Ook daar fungeren studenten in de opleiding vroedkunde als buddy’s. Het project heeft zijn effect bewezen.’ 

‘Buddies begeleiden en versterken kwetsbare, zwangere vrouwen. Tegelijk leren ze veel bij in hun opleiding vroedkunde. Tijdens de stage ontwikkelen ze hun voelsprieten voor welzijnsnoden van kwetsbare gezinnen. Voor het Huis van het Kind is het een vernieuwende en complementaire aanpak die nieuwe kansen schept voor de opvoeding van kwetsbare kinderen.’

Joeri Vermeulen, hoofd van de opleiding vroedkunde aan de Erasmushogeschool, is trots met de erkenning en ondersteuning door het fonds Hope for Girls van de Koning Boudewijnstichting. Ondertussen is er ook interesse vanuit Wemmel en Brussel.


www.huisvanhetkindasse.bewww.erasmushogeschool.be

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.