01 sep '18

Een museum voor
de toondichter uit Merchtem

3374
door Mirek Cerny
Na zijn dood in 1937 was een belangrijke doelstelling van het pas opgerichte Fonds August De Boeck een museum over de componist tot stand te brengen. Nu, 81 jaar later, is het zover.

In Merchtem, waar August De Boeck in 1865 werd geboren en in 1937 overleed, werd onlangs zijn museum geopend. Het staat buiten kijf dat De Boeck, die ongeveer 400 muziekwerken schreef, tot de grootste Vlaamse componisten behoort. Naast het componeren was hij tevens een bekwame organist, harmonieleraar aan de conservatoria in Brussel en Antwerpen en directeur van het stedelijk conservatorium van Mechelen. Hij bewonderde de Russische nationale school met componisten als Rimski-Korsakov en Borodin en de Franse impressionisten. Maurice Ravel zei over De Boecks liederen op Franse teksten dat ze ‘even mooi zijn als die van Gabriel Fauré’. Tot zijn vrienden behoorden de componist Paul Gilson en de schilder James Ensor. De Oostendse schilder schreef in mei 1933 aan De Boeck: ‘Dierbare en doorluchtige August De Boeck, gij zoudt een knappe schilder zijn, moest ge geen volmaakte muzikant zijn.’

Reeds de avond na de begrafenis van De Boeck in 1937 rijpte het idee om een museum aan hem te wijden, maar de weg van droom naar werkelijkheid was heel lang. Zijn geboortehuis staat er niet meer, de gemeente renoveerde wel het oude gebouw waar De Boeck schoolliep. Dat is nu het August De Boeckhuis. ‘Alles verliep met vallen en opstaan, tussen hoop en wanhoop, maar uiteindelijk vandaag, meer dan 80 jaar nadat de doelstelling van het fonds werden bekendgemaakt, is het een feit’, zegt Frank Teirlinck, archivaris van het actieve August De Boeckcomité. ‘Als Brabander was hij vriend aan huis in de Abdij van Affligem. Op foto’s is de componist te zien met de Karmelieten in Brussel, waar hij organist was. Hij heeft ook veel werken voor hun Brussels koor geschreven’, vertelt Teirlinck bij een paneel vol herinneringen. 

‘De ruimten met de tentoonstelling, een documentaire film over de toondichter en een De Boeck-wandelpad, dat naar de plaatsen voert waar hij vertoefde, vormen samen het museum. In het museum zelf valt het harmonium op dat de meester bespeelde en waarop hij les gaf. Het instrument werd voor 8.000 euro bespeelbaar gemaakt. Even opmerkelijk prijkt in één van de twee ruimten boven, het mooie schrijftafeltje van De Boeck. In de vitrines en op de panelen zijn talrijke documenten, foto’s en schenkingen uitgestald die de levensloop van de levensgenieter illustreren. Is dit museum het definitieve sluitstuk? Teirlinck: ‘Zeker niet. We hebben nog andere plannen om de echte August De Boeck beter te leren kennen.’

DOORLOPEND
August De Boeckmuseum
Merchtem, Reedijk 1, 052 38 12 06