01 mrt '20

Alexander D’Hooghe mag Uplace restylen

3860
door Tina Deneyer
Projectontwikkelaar Uplace gaat in zee met Alexander D’Hooghe als architect voor de Broeksite in Machelen. Nu Uplace zijn oorspronkelijke plannen voor een groot shoppingcomplex met een bioscoop en een kantoortoren heeft opgeborgen, bekijkt het of opvolger Broeksite financieel-economisch haalbaar is.

‘De Broeksite moet een werkwinkelwijk worden waar naast retail ook plaats is voor kmo’s en recreatie. Een vierde van het terrein wordt een park’, zegt Uplacewoordvoerder Lies De Smedt. ‘Het overleg met de betrokken bestuursorganen en grondeigenaars verloopt constructief. Het is ook op hun vraag dat we kiezen voor Alexander D’Hooghe als architect. Zo zal zijn visie en het draagvlak met betrekking tot de site bewaakt worden.’ Uplace laat ook de milieueffecten van het Broeksite-project eerst grondig onderzoeken. ‘Het project-MER dat we hebben ingediend bij de Vlaamse overheid bestudeert de mogelijke effecten van Broeksite op onder meer de mobiliteit, de lucht- en waterkwaliteit en de biodiversiteit.’