01 dec '21

Van een voedselbos in Asse
naar Moeder Aarde

3387
door Luc Vanheerentals
‘Bij het beeld dat we door de klimaatverandering zullen uitsterven, verliezen mensen de moed. Als we echter aantonen dat een toekomst met schone energie veel levens zal redden, wil iedereen misschien wel meer inspanningen doen.’

Karen Vande Wiele en Hilde Cassimons willen in hun boek Onze aarde vieren een positieve boodschap brengen over het klimaat.

In weerwil van de doorgaans sombere berichtgeving over de gevolgen van de opwarming van de aarde brengen Karen Vande Wiele, herboriste uit Merchtem, en Hilde Cassimons, groenblogger (groengenot.com) uit Malderen, in hun boek Onze aarde vieren een hoopvolle klimaatboodschap. Met tal van duurzame, kleinschalige praktijkvoorbeelden en laagdrempelige tips geven de auteurs suggesties over hoe eenieder een bijdrage kan leveren om het tij te keren. De auteurs zijn ervan overtuigd dat een positieve benadering meer mensen tot klimaatactie zal aanzetten.

In hun analyse van de actuele situatie maken ze echter ook duidelijk dat het vijf voor twaalf is. De planeet kan enkel leefbaar gehouden worden voor mens, plant en dier als de opwarming, ten opzichte van de periode voor de industriële revolutie, onder de 1,5°C kan worden gehouden. ‘Dat betekent dat de concentratie CO2 onder de 410 ppm moet blijven, een hoeveelheid die echter al in 2020 werd bereikt en nog steeds toeneemt. De coronapandemie bewees echter dat de mensheid wel degelijk in staat is een wereldwijd probleem snel aan te pakken.’ Dat dit onvoldoende gebeurt met de klimaatopwarming wijten de auteurs aan het feit dat de mens, al van toen hij nog holbewoner was, steeds de neiging heeft om zich meer te focussen op onmiddellijke bedreigingen dan op mogelijke crisissen in de toekomst.

Zes duurzame voorbeelden

Als inspiratie voeren de auteurs zes burgers op die een duurzaam initiatief ontplooien. Aan bod komen het 3 ha grote voedselbos Forest Farm dat Laurence Claerhout in 2019 opstartte in Asbeek, de bio-diverse tuin en blog Groengenot van Hilde Cassimons, Het Gezonde Plukveld dat Luc Robberechts in 2018 opstartte in Merchtem, de buurderij en verpakkingsvrije winkel Tarra Verpakkingsvrij van Nora Lorré in Buggenhout, het duurzaam kledingmerk Anonymous Albert dat de kleindochter van hofleverancier Albert Cherrette opstartte en tot slot het woningbouwproject met duurzame houtskeletbouw dat Luc en Lies realiseerden. De verhalen worden telkens afgesloten met details over hun positieve bijdrage om de opwarming tegen te gaan.

Vijftien simpele tips

Vervolgens krijgt de lezer vijftien simpele tips voorgeschoteld waarmee hij in zijn persoonlijk leven een verschil kan maken. Als je bijvoorbeeld 250 ml water mengt met 6 g gedroogde kamillebloemetjes, 90 g decyglucoside, 16 g plantaardige glycerine, 25 ml natuurazijn en respectievelijk 15 en 10 druppels etherische olie pompelmoes en tea tree heb je een prima natuurlijk poetsmiddel. Met 200 ml water en twee eetlepels lijnzaad kan je haargel maken. Een wadi in de tuin laat het regenwater langzaam in de bodem infiltreren. Een biobloemenbollentapijt of mini-voedselbos aanleggen, is al even eenvoudig, net als de bereiding van groenteburgers, een luchtreinigende plantenstick, een borderrand van wilgentenen voor in de tuin, een waterextract op basis van aromatische planten (tisane), een groentecake, ecoboeket, EHBO-zalf op basis van planten,…

Economie in verbinding met natuur

Streefdoel is een economie die ervoor zorgt dat de behoeften van elke mens voldaan zijn en tegelijk rekening houdt met de draagkracht van de aarde en de uitputbare bronnen van onze planeet. Herstel van de verbinding in meerdere betekenissen is voor beide auteurs een sleutelelement. Daarbij moet de economie in verbinding staan met de natuur. De coöperatie is de verbindende bedrijfsvorm bij uitstek. Vande Wiele en Cassimons verwijzen onder meer naar de coöperatieve het Noordlicht, die in de Noordrand initiatieven neemt rond hernieuwbare energie. Meer algemeen pleiten ze voor meer samenwerkingsverbanden en een breder draagvlak om ‘een steviger klimaatbeleid’ af te dwingen. Hierbij wordt verwezen naar de Klimaatzaak als ‘gerechtelijke verbinding’, die enkele maanden geleden resulteerde in een gerechtelijke veroordeling van de Belgische overheden omdat ze de wettelijke zorgplicht in deze problematiek niet nakomen.

 Karen Vande Wiele en Hilde Cassimons, Onze aarde vieren. Enthousiasme in tijden van klimaatverandering, Uitgeverij Stichting Kunstboek, 184 blz., 24,95 euro.