01 jun '23

Twee boeken

1067
door Herman Dierickx
Recent rolden twee bijzondere 'groene boeken' van de persen.

Huisgenoten van entomologe Aglaia Bouma vertelt welke beestjes je zoal kunt tegenkomen in en rond het huis. Het gaat om een indrukwekkend aantal, elk met een eigen boeiend verhaal. Met veel liefde vertelt de auteur over de wereld van onze naaste buren. Meestal eindigt het verhaal bij de verwondering voor de diertjes en met een pleidooi om ze minstens te gedogen. Ze hebben allemaal een taak in het voedselweb en dat moeten we hen gunnen. Als je zo over de levensloop van die soorten leest, doe je veel verrassende ontdekkingen.

Met zijn boek De insectencrisis. De ineenstorting van de mini-rijkjes die onze wereld in stand houden, brengt Oliver Milman, journalist van The Guardian, de wereldwijde insectencrisis aanschouwelijk in beeld. Sinds een Duitse studie ons in 2018 wakker schudde over het schrijnende verlies aan insecten in de voorbije decennia, is dit onderwerp niet meer uit de actualiteit verdwenen.

Dit boek haalt enkele sprekende voorbeelden aan over waarom er zo veel zaken zijn fout gelopen met ons landschaps- en natuurbeheer, en welke gevolgen er op ons afkomen als we het tij niet keren. Dit zijn degelijk onderbouwde waarnemingen. Het voorbeeld van de tanende aantallen van de monarchvlinder spreken voor zich, maar wat loopt er dan zo verkeerd? En hoe lossen we het op? Als je Milman zijn zoektocht volgt, dan kom je allerlei zaken te weten die je tot de actuele kern van het probleem brengen en die je doen nadenken over de ernst van de zaak.

Aglaia Bouma, Huisgenoten, Atlas Contact, 2023, 222 blz. Oliver Milman, De insectencrisis. De ineenstorting van de mini-rijkjes die onze wereld in stand houden, Atlas Contact, 2023, 328 blz.